česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

February 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.2.2016 to 5.3.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Comb-frame (02/29/2016)
Máme v povědomí, že každý čtvrtý rok je přestupný. Není to ale úplně pravda, jelikož kvůli dorovnání odchylky je stanoveno, že roky dělitelné 100 nejsou přestupné tehdy, pokud je není možno dělit zároveň 400...
Syllable crossword (02/28/2016)
Smích je nejbáječnější (TAJENKA) myšlenky. Ale sebelepší (TAJENKA) z vás nesejme odpovědnost za to, že myšlenka nestojí za nic.
Jan Werich
Circle-framed (02/27/2016)
Pravdy je možné šířit, ale není možné je (TAJENKA).
Stefan Zweig
Fiveletters fill up (02/26/2016)
Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu (TAJENKA).
V. Hugo
Cell puzzle (02/25/2016)
(TAJENKA) je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech.
Alberto Moravia
Chain fill up (02/24/2016)
Na svatého Matěje (TAJENKA), slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Cris-cros (02/23/2016)
Nadhled není (TAJENKA), je to jen jiné hledisko. Ne povýšené, ale řekněme pozornější k jiným možným hlediskům.
Antonín Přidal
Circle puzzle (02/22/2016)
Mít (TAJENKA) není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu.
S. Kisielewski
Joined Corners (02/21/2016)
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu (TAJENKA).
Circled-fill up (02/20/2016)
Na 20. února vyhlásilo OSN Světový den (TAJENKA) spravedlnosti.
Minus-letter puzzle (02/19/2016)
Kdo první zvedne ruku k ráně, přiznává, že mu (TAJENKA).
F. D. Roosevelt
Cell puzzle (02/18/2016)
Státu nemůže být prospěšné tělo, v němž prostor mezi hrdlem a slabinami vyplňuje (TAJENKA).
Cato st.
Domino (02/17/2016)
Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé touhy a (TAJENKA) jsou optimistické.
A. Schweitzer
Joined Corners (02/16/2016)
První mistryně světa v šachu Věra Menčíková, provdaná Stevenson, se narodila 16. 2. 1906 v Moskvě anglické matce a českému otci. Rodina od roku 1921 žila v Anglii, ale Věra až do svého sňatku v roce 1937 reprezentovala Československo...
Sudoku (02/13/2016)
Střední obtížnost.
Cell puzzle (02/10/2016)
Než začneme říkat pravdu, měli bychom se zamyslet nad tím, jak bude přijata. Nemůžeme amputovat prst, dokud se neujistíme, že se pod nůž zároveň nedostane (TAJENKA)...
Circled-fill up (02/09/2016)
Udržuj hlavu chladnou a nohy v teple a přivedeš (TAJENKA) i toho nejlepšího doktora.
Německé přísloví
Ornament puzzle (02/08/2016)
I génius má své meze, ale (TAJENKA) je zcela bez mezí.
E. Hubbard
Wring-frame (02/06/2016)
(TAJENKA) se nezastaví u vymezovaných hranic, stejně jako žulou vyztužované břehy nezbrzdí proud pádící řeky, vlnky se naopak rozběhnou s větší silou a rychleji, jakmile se jen přizpůsobí danému korytu.
Joined squares (02/05/2016)
Ten, kdo často vyslovuje, co si myslí, myslí mnohdy (TAJENKA).
Karel Kýr
Chain-frame (02/03/2016)
(TAJENKA) - vedlejší produkt lásky.
S. J. Lec
Corner puzzle (02/02/2016)
Svítí-li o Hromnicích (TAJENKA), tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
Minus-letter puzzle (02/01/2016)
Prášek je jemný prach, jistý druh léčiva, ale také mlynářský pomocník. Tento "smetiprach" podle našich předků "s pilností k tomu přidržán býti má, aby prachy vždycky včas smetati hleděl"...

Issued 23 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013