česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

October 2015 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.10.2015 to 5.11.2015 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Chain-frame (10/29/2015)
Kdo je to (TAJENKA)?
Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete. A navíc včas.
Classic fill up (10/28/2015)
Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat (TAJENKA).
Tomáš Garrigue Masaryk
Corner puzzle (10/26/2015)
Každému, kdož jen povrchně v vlastenské příběhy nahlédne, známo bude, že ... o každé přihodilé věci, o každém reku a učeném muži, jichž tehdáž nesčíslný počet kvetl, se zpívalo...
Search words puzzle (10/25/2015)
Profesor Univerzity Karlovy Jan Hanuš Máchal (* 25. 10. 1855 v Nových Dvorech – † 3. 11. 1939 v Praze) byl literární historik a (TAJENKA)...
American fill up (10/24/2015)
24. října je Světový den (TAJENKA).
Corner puzzle (10/23/2015)
„Vaše lordstvo,“ hlásí Jean, „lady Vám utekla s tím novým řidičem.“
„Ale? No, stejně jsem ho chtěl propustit. Příliš často (TAJENKA).“
Minus-letter puzzle (10/22/2015)
Prozíravost je lepší než (TAJENKA).
Latinské přísloví
Joined squares (10/21/2015)
Svatá Voršila (TAJENKA) nasila.
Classic crossword (10/20/2015)
20. října je Světový den (TAJENKA).
Comb-frame (10/19/2015)
Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější (TAJENKA).
Latinské přísloví
Circled-fill up (10/17/2015)
Člověk (TAJENKA) se pozná podle toho, že je napadán současně nebo postupně oběma protilehlými stranami.
H. de Montherlant
Circle-framed (10/16/2015)
Největší zločin, který známe, je ten, když někdo druhému zabije kus života tím, že ho omezuje, znemožňuje mu jeho rozlet, brání jeho svobodnému prožívání. Ale na tento zločin nikde na světě není...
Cris-cros (10/15/2015)
„Míšo, ten domácí úkol jsi dělal sám?“
„Ano, jenom se zavražděním knížete Václava mi pomáhal (TAJENKA)!“
Wring-frame (10/13/2015)
(TAJENKA) lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.
François de La Rochefoucauld
Sudoku (10/12/2015)
Lehká obtížnost.
Cell puzzle (10/09/2015)
Neumí-li hudebník do nástroje vdechnout duši, není-li prodchnut živoucí láskou k umění, je všední (TAJENKA) a mysl posluchačů zůstane chladná.
Božena Němcová
Joined squares (10/08/2015)
O svaté Brigitě bývá (TAJENKA) na úsvitě.
Circle puzzle (10/07/2015)
Nikdo ze zvířat nebojuje cizím jedem, jenom (TAJENKA).
Plinius
Chain-frame (10/06/2015)
Muž má jedinou bezpečnou lásku - lásku své (TAJENKA).
M. Barrés
Classic crossword (10/05/2015)
Na první pondělí v říjnu připadá Světový den (TAJENKA).
Sudoku (10/04/2015)
Lehká obtížnost.
Wring-frame (10/03/2015)
Práce často vysouší slzy a dodává (TAJENKA).
Latinské přísloví
Joined Corners (10/02/2015)
Staré české přísloví praví: Za mízy jest lýčí dříti.
Přeloženo do současného jazyka to znamená: Dělej vše (TAJENKA).
Corner puzzle (10/01/2015)
Jediná cesta k vědění je (TAJENKA).
G. B. Shaw

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013