česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

November 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.11.2016 to 5.12.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Joined squares (11/30/2016)
(TAJENKA) je inteligence srdce.
Anglické přísloví
Cell puzzle (11/29/2016)
(TAJENKA) rozhoduje o ceně našich skutků.
Montaigne
Minus-letter puzzle (11/28/2016)
Obdobím čtyř neděl před Vánocemi začíná především pro západní křesťany liturgický čili církevní rok. Této době se říká (1. TAJENKA), což v češtině znamená (2. TAJENKA).
Cris-cros (11/27/2016)
(TAJENKA)
Comb-frame (11/26/2016)
11. července 1346 zvolilo pět kurfiřtů Karla IV. římským králem. O čtyři měsíce později, 26. listopadu 1346, jej v Bonnu korunoval kolínský arcibiskup Walram von Jülich...
Circle puzzle (11/25/2016)
Život je udělán z budoucnosti jako (TAJENKA) z prázdného prostoru.
Jean-Paul Sartre
American fill up (11/24/2016)
K největší letecké katastrofě na území bývalého Československa došlo (TAJENKA) 24. listopadu 1966 nedaleko Bratislavy...
Corner puzzle (11/23/2016)
Na jihozápadním okraji keňského hlavního města Nairobi se rozkládá jeden z největších afrických slumů. Vznikl v roce 1920, kdy britské koloniální úřady povolily núbijským vojákům usadit se na okraji města...
Swedish crossword (11/22/2016)
Jedna z největších afrických metropolí Nairobi vznikla na místě stanového tábora a železničního depa postaveného na konci 19. století. Nedaleko tekoucímu potoku Masajové říkali Uaso nairobi, tedy (TAJENKA). Odtud dnešní název města.
Chain-frame (11/21/2016)
(TAJENKA) Vám jistě udělá dobře, protože si myslím, že posiluje a také je to moderní prostředek. Jednou ve Vídni jsem u císařovny ochutnal a nezdržel jsem se výkřiku Brrr!...
Minus-letter puzzle (11/19/2016)
Umět se (TAJENKA). Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.
Ota Pavel
Chain fill up (11/18/2016)
Chceš-li obhájit autoritu, musíš (TAJENKA) jako tvůj odpůrce.
František Palacký
Classic crossword (11/17/2016)
Přirozenou nevýhodou (TAJENKA) je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Cell puzzle (11/16/2016)
Nic nepobízí k zahálce tak jako prázdné řeči. Kdyby lidé mlčeli a nemluvili (TAJENKA), jimiž zapuzují nudu ze zahálky, nesnesli by ji.
L. N. Tolstoj
Joined Corners (11/14/2016)
Život spočívá v úsilí co nejúčinněji (TAJENKA) následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.
Stanisław Dygat
Sixletters-cell puzzle (11/13/2016)
Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde (TAJENKA).
G. Iulius Caesar
Corner puzzle (11/12/2016)
Předseda Spolku výtvarných umělců Mánes, profesor medailérské školy pražské AVU, sochař Stanislav (TAJENKA) se narodil 12. 11. 1866 v Nové Pace...
Wring-frame (11/11/2016)
Po každém výstřelu dělo (TAJENKA), jako by se bálo, co to provedlo.
Ramón Goméz de la Serna
Classic fill up (11/10/2016)
Růžena Šlemrová, rozená Machová, se narodila v Plzni 10. 11. 1886. Zemřela 24. 8. 1962 v Praze. Jeden publicista o ní napsal, že "byla herečkou výrazně komického fondu a hrávala především temperamentní a (TAJENKA)...
Circle-framed (11/07/2016)
Člověk má trojí možnost, jak moudře jednat: předně přemýšlením - to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením - to je nejsnazší způsob, a za třetí zkušeností - to je (TAJENKA) způsob.
Konfucius
Peony (11/04/2016)
Kdyby jen bylo možné klesnout do (TAJENKA) ženy - a přitom nepadnout do jejích rukou!
H. de Montherlant
Circled-fill up (11/03/2016)
Štěstí a neštěstí nepřicházejí samy, ale jen na (TAJENKA).
Čínské přísloví
Chain-frame (11/02/2016)
Když na Dušičky (TAJENKA) počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Joined squares (11/01/2016)
Den Všech svatých je poslední, který (TAJENKA) zahání.

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013