česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7075 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

March 2020 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.3.2020 to 5.4.2020 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Prick puzzle (03/31/2020)
31. března je Světový den (TAJENKA).
Corner puzzle (03/30/2020)
Vypadá jako myš, ale myš to není,
létá jako pták, ale pták to není,
co je to?
Classic crossword (03/29/2020)
Jsou jisté povinnosti, které nepředepisuje žádný zákon, ba které snad lidé obyčejní za zbytečné drží, které ale (TAJENKA), abychom plnili...
Cris-cros (03/27/2020)
27. března je Mezinárodní den (TAJENKA).
Swedish crossword (03/26/2020)
„I nad celým oceánem rozlitého mléka dokážeme (TAJENKA) - má-li být život snesitelný, všechno mimořádné se musí stát všedním.“
John Wyndham, z knihy Den trifidů
Square puzzle (03/25/2020)
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento (TAJENKA): Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
L. Annaeus Seneca
Circle puzzle (03/24/2020)
Zatímco ptáci dovedou vysedět mladé, někteří lidé nedovedou mladé ani (TAJENKA).
František Bulánek
Corner puzzle (03/23/2020)
Každá lidská akce, pokud je nevyhnutelná, je aktem (TAJENKA).
Miloš Horanský
Comb-frame (03/22/2020)
Básník, dramatik, literární historik a překladatel z němčiny, francouzštiny, bulharštiny a slovenštiny Ludvík (TAJENKA) se narodil 22. 3. 1920 v Brně, zemřel 17. 8. 2010 v Boskovicích...
Joined squares (03/21/2020)
Od starého vola učí se (TAJENKA) mladší.
D. Iunius Iuvenalis
Cris-cros (03/20/2020)
Rozhlasová redaktorka a překladatelka Alena Maxová se narodila 20. 3. 1920 v nizozemském Haagu, zemřela 18. 2. 2013 v Praze. Se svými rozhlasovými spolupracovníky vytvořila mimo jiné v roce 1963 pásmo krátkých příspěvků prokládaných hudbou...
Chain-frame (03/19/2020)
Poslední branný zákon rakousko-uherské monarchie z července 1912 stanovil vojenskou službu na dva roky, u jízdního dělostřelectva na tři roky a u námořnictva na čtyři...
Classic crossword (03/17/2020)
17. března je v Irsku Den svatého Patrika. Slaví se v předpokládaný den úmrtí tohoto misionáře a prvního irského biskupa, jenž se původně jmenoval (TAJENKA).
Circled-fill up (03/16/2020)
Každý si musí zvolit, zda jeho cesta povede světlem tvořivého altruismu, nebo temnotou destruktivního (TAJENKA).
Martin Luther King
Mosaic crossword (03/15/2020)
Mnoho dešťů březnových - hubené (TAJENKA).
Ornament puzzle (03/13/2020)
V životě se dočkáme odměny podle toho, jak (TAJENKA) budeme k ostatním lidem.
Earl Nightingale
Square puzzle (03/11/2020)
(TAJENKA) je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.
Karel Čapek
Prick puzzle (03/10/2020)
Každý rok se 10. března koná akt nazvaný (TAJENKA). Koná se u příležitosti Tibetského národního povstání proti čínskému komunistickému režimu. Česká republika se k této akci připojila v roce 1996.
Fiveletters fill up (03/09/2020)
Velikost a (TAJENKA) se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.
Mahátma Gándhí
Swedish crossword (03/08/2020)
Stále více lidí se přiklánělo k názoru, že udělali nenapravitelnou chybu, už tehdy, když slezli ze stromů. Někteří dokonce tvrdili, že chybou bylo vůbec na ty stromy lézt, že měli všichni pěkně (TAJENKA).
Douglas Adams
Circle puzzle (03/06/2020)
(TAJENKA) je krásná, ale musíš mít někoho, komu o ní vyprávíš.
Josef Fousek
Peony (03/04/2020)
Eva Branbergerová, provdaná Šanovcová (4. 3. 1920, Praha − 5. 6. 2013, Praha), byla českou herečkou a zpěvačkou vystupující pod uměleckým jménem Eva (TAJENKA)...
Shifted crossword (03/03/2020)
Sochařka Jaroslava (TAJENKA) (3. 3. 1920, Opava – 15. 12. 2007, Praha) se věnovala především portrétní tvorbě. Vytvořila na pět desítek bust, portrétních medailonů či plaket významných osobností.
Corner puzzle (03/02/2020)
Někdy skládáme hlavu do dlaní. Pěkné (TAJENKA).
Valeriu Butulescu
Domino (03/01/2020)
Když mám něco málo peněz, kupuji (TAJENKA) a když něco zbyde, nakoupím jídlo a oblečení.
Erasmus Rotterdamský

Issued 25 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013