česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

November 2013 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.11.2013 to 5.12.2013 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Cell puzzle (11/30/2013)
Ouško mám, a neslyším, nožku mám, a neběhám. Co jsem?
Circled-fill up (11/29/2013)
Murphyho zákon: Nevíš-li si s něčím rady, udělej z toho (TAJENKA).
Fiveletters fill up (11/27/2013)
Má-li pes peníze, stane se i z něho (TAJENKA).
Korejské přísloví
Circle-framed (11/25/2013)
V žádné učebnici medicíny se medik nedočte, že jednou jeho největším trápením bude (TAJENKA).
M. Urban
Sudoku (11/21/2013)
Střední obtížnost.
Comb-frame (11/19/2013)
Česká malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková (rozená Wehrbergerová) se narodila 19. 11. 1923 v Praze a zemřela 4. 4. 2005 tamtéž. Během své dlouhé kariéry ilustrovala více než 250 titulů...
Corner puzzle (11/18/2013)
Velkou mezinárodní soutěž dřevorubců vyhrál suverénně s ohromným náskokem jistý muž. Ostatní se ho udiveně ptali: „Kde ses to tak naučil?“
„Na Sahaře.“
„Cože? Copak na Sahaře rostou stromy?“
(TAJENKA)!“
Classic crossword (11/17/2013)
Nesvoboda není ohavnou újmou jen na vůli; ale na (TAJENKA). Nesvoboda není kázní; je ponížením.
Josef Čapek
Chain-frame (11/16/2013)
Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale (TAJENKA).
Benedikt Spinoza
Minus-letter puzzle (11/14/2013)
Ve Francii má všechno jediný důvod - svatby, křty, souboje, pohřby - všechno je pouhou záminkou pro (TAJENKA).
Jean Anouilh
Swedish crossword (11/13/2013)
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a taková, (TAJENKA). První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
J. Ortega y Gasset
Circled-fill up (11/12/2013)
Svět je (TAJENKA) - nikoli bez našeho přičinění.
I. Forbáth
Sudoku (11/09/2013)
Těžká obtížnost.
Corner puzzle (11/08/2013)
Existující (TAJENKA) má člověk pokládat za ochrannou zeď proti mnoha možným zlům a nehodám; ne za dovolení nebo dokonce závazek pořídit si světské radovánky.
A. Schopenhauer
Joined squares (11/07/2013)
Jakmile zazvoní v truhlici zlaťák, stoupá (TAJENKA) k nebesům.
Hans Sachs
Classic crossword (11/06/2013)
Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala (TAJENKA).
H. Duvernois
Chain fill up (11/04/2013)
Mnohá chytrá žena zůstala sama jen proto, že nebyla dost chytrá, (TAJENKA).
Daphne du Maurier
Circle puzzle (11/03/2013)
Špatný je takový (TAJENKA), který se neučí nebo který se učí málo.
Maxim Gorkij
Wring-frame (11/02/2013)
Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se (TAJENKA) toho, jehož miluje.
Friedrich Hölderlin
Minus-letter puzzle (11/01/2013)
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde (TAJENKA) se vší mocí.

Issued 20 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013