česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7075 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

May 2020 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.5.2020 to 5.6.2020 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Joined Corners (05/31/2020)
(TAJENKA) je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtěli jeho rodiče; který později udělal to, co chtěla manželka; který dnes dělá to, co chtějí jeho děti a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by sám chtěl.
Cris-cros (05/29/2020)
Proč je hodinová ručička na hodinách silnější než ta minutová?
Protože se (TAJENKA).
Classic crossword (05/28/2020)
„A co chceš dělat?“
„Obživa se vždycky ňáká najde, hlavně, když to (TAJENKA).“
Fešák Hubert
Joined squares (05/27/2020)
V žádném jiném citu se sobectví neprojevuje tak jako v lásce. Člověk je vždy ochoten obětovat spíš (TAJENKA) milovaného než ztratit vlastní.
François de la Rochefoucauld
Corner puzzle (05/26/2020)
Ve dvou se jde i (TAJENKA) veseleji!
Japonské přísloví
Circled-fill up (05/25/2020)
Není drsnější způsob jak poznat, jestli máte někoho rádi nebo ho nenávidíte, než s ním (TAJENKA).
Mark Twain
Wring-frame (05/24/2020)
Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen (TAJENKA), žal a bolest.
Otto František Babler
Cell puzzle (05/22/2020)
Nejsilnější zemětřesení na Zemi, jaké kdy bylo zaznamenáno, mělo sílu 9,5 stupně podle Richterovy škály. Říká se mu Velké chilské zemětřesení, protože jeho epicentrum bylo u jižního pobřeží Chile...
Sudoku (05/20/2020)
Střední obtížnost.
Sixletters-cell puzzle (05/19/2020)
Umět o sobě (TAJENKA) - velká vzácnost.
Otto František Babler
Joined Corners (05/17/2020)
17. května 1990 byla z Mezinárodní klasifikace nemocí vyškrtnuta (TAJENKA).
Prick puzzle (05/16/2020)
Kde je nejdříve dnešek a až po něm včerejšek?
(TAJENKA).
Ornament puzzle (05/15/2020)
Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je (TAJENKA).
George Bernard Shaw
Joined squares (05/14/2020)
14. 5. 1940 otevřeli bratři Richard a Maurice McDonaldovi svou první restauraci McDonald’s v San Bernardinu v Kalifornii...
Minus-letter puzzle (05/13/2020)
(TAJENKA).
Circle puzzle (05/12/2020)
(TAJENKA), ilustrátor a především malíř Josef Mánes byl představitelem českého romantismu a zakladatelem novodobého umění a národní malby 19. století...
Comb-frame (05/11/2020)
11. května roku 2000 dosáhl počet obyvatel Indie jedné miliardy. Během dvaceti let se tato po Číně druhá nejlidnatější země na světě rozrostla o dalších 377 246 000. To znamená, že v Indii žije (TAJENKA) procent světové populace.
Ornament puzzle (05/10/2020)
(TAJENKA) je to poslední, co z někoho činí matku.
Oprah Winfrey
Twain Circle (05/09/2020)
Praotec Čech, dej mu pánbůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě - a on pak se musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil, a (TAJENKA). Vůl.
Jan Masaryk
Classic crossword (05/08/2020)
Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje (TAJENKA), ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
Václav Havel
Minus-letter puzzle (05/06/2020)
Kdyby (TAJENKA) mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Jan Hus
Peony (05/05/2020)
Pražské povstání odstartoval hlasatel pražského rozhlasu (TAJENKA) Mančal slovy „Je sechs hodin.“ Takto místo povinné němčiny ohlásil ráno v sobotu 5. května 1945 časové znamení...
Corner puzzle (05/03/2020)
Nejhorší na tomto světě nezaviňuje zloba a brutálnost, nýbrž téměř vždy (TAJENKA).
Stefan Zweig
Prick puzzle (05/02/2020)
2. května je Světový den (TAJENKA).
Classic crossword (05/01/2020)
Na Filipa a Jakuba (TAJENKA).

Issued 25 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013