česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na Filipa a Jakuba (TAJENKA).
Classic crossword Clues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ABCDEFGHIJKVodorovně:
A – Utlumiti požár; švýcarské město; britská televizní společnost. B – 1. část TAJENKY; hbitost. C – Plameny; snížený tón; okovaná hůl (-e-); zkr. pro oblak stratus. D – Francouzský zápor; ploché plavidlo; dýchání; citoslovce vzdychání. E – Označení černobílého filmu; jméno herce Parduse; saské město; opera Josefa Myslivečka. F – Olina; zkratka obchodního centra; 2. část TAJENKY; město ve starověké Mezopotámii; arabské mužské jméno. G – Italské jméno Vít; nájezdníci; soubor estetických měřítek; Yacht club (zkr.). H – Lázeňské město u Černého moře; anglicky „jedna“; kosit; tekutá nátěrová hmota. I – Důvěrné oslovení; velmi vlhcí; francouzsky i německy „nota“; vodní hlodavec. J – Domácká podoba jména Františka; 3. část TAJENKY. K – Vysoušeč vlasů; sněžný muž; oklepat.
Svisle:
1 – Zakončovat; značka pro fortissimo. 2 – Citoslovce nesouhlasu; ruské lívance; ohlášení v kartách (rekontra). 3 – Umíněný zápor; kozácký náčelník. 4 – Místnost pro slavnostní účely; předložka; divadelní závěsy. 5 – Identifikační číslo (zkr.); vřesovec; činnost. 6 – Lovecký nůž; vytvářet. 7 – Institut klinické a experiment. medicíny; čištění prádla; iniciály elektrotechnika Tesly. 8 – Dárcovská SMS; zápisníky s kalendářem; chemický vzorec jodidu sodného. 9 – 100 m2; larvy molů; hovorově „sonografie“. 10 – Všecky; radostně přijímat. 11 – Škrabák k čištění pluhu; dražba; zkratka školního řádu. 12 – Synova manželka; ženské jméno italského původu (-u-); starší SPZ Blanska. 13 – Dobrá jakost; stožár. 14 – Iniciály tenistky Strýcové; schýlení (mn. č.); bývalá švédská hudební skupina. 15 – Zkratka pro výpočetní tomografii; 1000×.
Help: ANAPA; ATYS; BKE; BLINY; PIRNA; UR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file