česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

April 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.4.2016 to 5.5.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Classic fill up (04/30/2016)
Jižně od Zlína je hluboké úzké údolí, které neslo poetický název (TAJENKA). Slétaly se sem prý čarodějnice ze širého okolí.
Minus-letter puzzle (04/29/2016)
(TAJENKA) si obvykle začínáme až od chvíle, kdy už žádné nemáme.
J. Sekera
Sixletters-cell puzzle (04/28/2016)
Kdysi prý jistý (TAJENKA) překročil v lesích na Prachaticku bludný kořen a nemohl najít cestu domů. Bloudil lesem, až došel k honosnému hradu Hus vybudovaném na strmém ostrohu nad řekou Blanicí...
Circled-fill up (04/27/2016)
Jan Rychlík (* 27. 4. 1916 Praha, † 20. 1. 1964 tamtéž) byl všestranný hudebník, (TAJENKA) a především skladatel...
Joined Corners (04/26/2016)
„Nehoda jaderné elektrárny připadá v úvahu tak jednou za (TAJENKA), a proto jsou absolutně bezpečné.“
Ministr energetiky Vitalij Skljarov několik týdnů před havárií jaderné elektrárny v Černobylu
Corner puzzle (04/25/2016)
Zaslouží-li člověk (TAJENKA), dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
J. Ruskin
Joined squares (04/24/2016)
Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné (TAJENKA).
Domino (04/23/2016)
(TAJENKA) jsou perutě, jimiž se vznášíme do oblak.
William Shakespeare (Narodil se pravděpodobně 23. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou – zemřel 23. dubna 1616 tamtéž)
Prick puzzle (04/22/2016)
Konečně vím, (TAJENKA) - finančními starostmi.
J. Renard
American fill up (04/21/2016)
(TAJENKA) sice nebývá chorobou infekční, ale je zpravidla nezhojitelná. Někdy je operovatelná chirurgem, který má podivné jméno: Neštěstí.
Jaromír John
Cell puzzle (04/20/2016)
(TAJENKA) neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
Epikúros
Joined squares (04/19/2016)
(TAJENKA) je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.
B. Björnson
Sixletters-cell puzzle (04/18/2016)
Každý si na hlavu staví sám svůj po kraj naplněný (TAJENKA).
Nepálské přísloví
Comb-frame (04/17/2016)
Přítele mám rád především proto, že má (TAJENKA), o kterých si s ním mohu povídat.
W. Hazlitt
Classic crossword (04/15/2016)
V hlubokém dávnověku existovaly bytosti, které v sobě spojovaly mužský a ženský princip - androgynové. Tyto bytosti, vládnoucí velkou silou a sebejistotou, se chystaly napadnout bohy...
Fiveletters fill up (04/14/2016)
Podstatou ješitnosti je iluze, že jsme lidem právě tak důležití (TAJENKA).
L. Klíma
Minus-letter puzzle (04/13/2016)
Čím (TAJENKA), tím více nenávisti přechovává.
V. Hugo
Classic crossword (04/12/2016)
Psychiatr a neuropatolog (TAJENKA) se narodil 12. 4. 1876 ve Slaném. Na psychiatrické klinice v Praze se zabýval výzkumem degenerativního postižení mozku. V té samé době ale v Mnichově zkoumal stejné onemocnění i Alois Alzheimer...
Joined Corners (04/11/2016)
(TAJENKA) je jako rozeschlá nádoba: jedním koncem liješ a desíti teče.
Polské přísloví
Peony (04/10/2016)
Neposlouchá dobře ten, kdo příliš touží (TAJENKA).
François de La Rochefoucauld
Ornament puzzle (04/06/2016)
Lidé jsou jako malé děti: nesnesou, když se jim něco cpe násilím - i kdyby to byla (TAJENKA).
G. Laub
Cell puzzle (04/05/2016)
Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, (TAJENKA) i něhu, kterou nemám sám v sobě.
J. W. Goethe
Corner puzzle (04/04/2016)
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí (TAJENKA).
F. Bacon
Joined squares (04/03/2016)
Radost činí člověka společenským tvorem, (TAJENKA) ho nutí vrhat se střemhlav do sebe sama.
Ch. F. Hebbel

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013