česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

March 2013 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.3.2013 to 5.4.2013 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Joined squares (03/31/2013)
Na Boží-li hod velikonoční prší, (TAJENKA) úrodu poruší.
Sixletters-cell puzzle (03/29/2013)
Český jaderný a fyzikální chemik Vladimír (TAJENKA) se narodil v Praze 29. 3. 1903, zemřel 5. 7. 1998. Byl autorem řady odborných publikací, mimo jiné i vysokoškolské učebnice Základy jaderné chemie.
Wring-frame (03/27/2013)
Člověk je jen (TAJENKA), nejslabší v přírodě. Ale (TAJENKA), která myslí.
Blaise Pascal
Joined Corners (03/26/2013)
Nechtěla si prohlížet sbírku známek při umělém osvětlení. A tak (TAJENKA).
Jiří Robert Pick
Sudoku (03/25/2013)
Střední obtížnost.
Circle-framed (03/24/2013)
Český šlechtic František Schwarzenberg (* 24. 3. 1913 Praha, † 9. 3. 1992 Unzmarkt, Rakousko) byl právník, (TAJENKA), politolog, účastník protinacistického odboje, organizátor exilu po únoru 1948 a popularizátor české kultury v zahraničí.
Corner puzzle (03/23/2013)
Milan (TAJENKA) (23. března 1943 – 4. prosince 2002) byl český filmový dokumentarista, režisér a fotograf.
Wring-frame (03/22/2013)
Nic není pro člověka užitečnější než správně (TAJENKA).
Phaendrus
Peony (03/21/2013)
Prvním krokem k filozofii jsou (TAJENKA).
Diderot
Chain-frame (03/20/2013)
Sníh v březnu škodí (TAJENKA) i vinné révě.
Joined squares (03/19/2013)
Baví se dva: „Moje tchyně je anděl.“
„Hm, to ta moje ještě (TAJENKA).“
Circle puzzle (03/18/2013)
Nenamítám nic proti tomu, že ženy nejsou (TAJENKA): všemohoucí Bůh je přece stvořil mužům podobné.
Marie von Ebner - Eschenbachová
Circle-framed (03/16/2013)
Pracovat (TAJENKA) samu je proti přírodě.
J. Locke
Cell puzzle (03/15/2013)
Lidé se bojí (TAJENKA) tak, jako se děti bojí jít do tmy; a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý.
F. Bacon
Circled-fill up (03/14/2013)
Každý Francouz chce mít alespoň dvě privilegia; a tím vyjadřuje svoji lásku k (TAJENKA).
Charles de Gaulle
American fill up (03/13/2013)
Sergej Vladimirovič Michalkov (13. 3. 1913 – 27. 8. 2009) byl ruský básník, dramatik a autor knih pro děti. Byl spoluautorem textu (1. TAJENKA) a pak autorem slov (2. TAJENKA)...
Chain-frame (03/11/2013)
(TAJENKA) v nás působí jako okamžitá a rozdílná povaha: nastoupí místo naší vlastní a ruší dosud neměnné znaky, jimiž se projevovala.
M. Proust
Joined squares (03/10/2013)
(TAJENKA) v březnu znamená za sto dní bouřku.
Joined Corners (03/08/2013)
Láska není rybník, ve kterém pořád můžeme hledat svůj obraz. Má příliv a odliv. A jsou v něm vraky a potopená města a chobotnice a bouře a truhly se zlatem a perly. Ale perly, (TAJENKA).
E. M. Remarque
Sudoku (03/07/2013)
Střední obtížnost.
Joined Corners (03/05/2013)
Každý člověk má nezadatelné právo na svůj vlastní názor - pokud se (TAJENKA).
Josh Billings
Chain-frame (03/04/2013)
Ustup odpůrci, ustoupiv odejdeš jako (TAJENKA).
Ovidius Naso
Corner puzzle (03/03/2013)
Nejoddanější (TAJENKA) jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.
T. Bernard
Syllable crossword (03/02/2013)
V některých zemích začíná nový rok v březnu. Měsíc březen byl prvním měsícem i ve starořímském kalendáři, který podle legendy zavedl již (TAJENKA).

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013