česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA).
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Citoslovce výstřelu; mezinárodní fotbalová federace. B – Karetní hra pocházející z Německa; stínítko lampy. C – Rosolovitý zápalný bojový prostředek; plošné znázornění krajiny. D – Chrastí (mn. č.); starověký obyvatel Evropy. E – Praobyvatel Itálie; tenisové hřiště. F – Branka; kafe. G – Ruský nádeník tahající lodě na laně; louky. H – Velké kolo; třpyt. I – Rejstřík; částečky uhlíku v komíně. J – Stopy; hovězí dobytek.
Svisle:
Pravý blok – (1. a 2. TAJENKA).

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file