česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Den Všech svatých je poslední, který (TAJENKA) zahání.
Joined squares Clues
Square 1:
Darebák; způsob spojení dvou provazů; německy „můj“; naplněné.
Square 2:
Označení potravinářské přídatné látky; kouř; vlastní kurům; ošatit.
Square 3:
Rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcie; plat vojáka; st. obyvatel středního Podunají; řeka protékající Ostravou.
Square 4:
Papoušek šedý; výběžek nervové buňky; kujné látky; odrůda chalcedonu.
Square 5:
Hedvábná tkanina; ačkoliv (zast.); jemná průsvitná látka; latinsky „začátečník“.

TAJENKA.
Help: AXON; ÁŽIO; FLÓR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file