česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
O svaté Brigitě bývá (TAJENKA) na úsvitě.
Joined squares Clues
Square 1:
Sečné zbraně; latinsky „štika“; slovensky „něco“; vyhnanství.
Square 2:
Třpyt; holandské město (výroba sýrů); osamoceni; kývavý pohyb.
Square 3:
Útěk; plesk; úder; značka pro kilokalorii.
Square 4:
Výnos z uložených peněz; pokrm z kousků masa s pikant. omáčkou; chlapec (nářečně); léčebná procedura.
Square 5:
Značkovací jazyk pro hypertext; trojice umělců; čínská dynastie; firemní značky.

TAJENKA.
Help: ESOX; MING; HTML
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file