česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Udržuj hlavu chladnou a nohy v teple a přivedeš (TAJENKA) i toho nejlepšího doktora.
Německé přísloví
Circled-fill up Clues
1 – Túje.
2 – Elektronická taneční hudba.
3 – Nevyžádané e-maily.
4 – Pevný jez.
5 – Zdroj záření.
6 – Záliby.
7 – Druh enzymu.
8 – Pomocný karburátor.
9 – Starokeltský kněz.
10 – Neveršovaný slovesný projev.
11 – Způsob výroby látek.
12 – Uklízení.
13 – Město v severním Iráku.
14 – Postranní.
15 – Hnojivo z trusu mořských ptáků.
16 – Malý horský kůň.
žlutě – TAJENKA.
Help: LYÁZA; MOSUL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file