česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdo první zvedne ruku k ráně, přiznává, že mu (TAJENKA).
F. D. Roosevelt
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Krytý balkon nepřesahující líc stavby; lůžko. B – Odpadová konopná a lněná vlákna; barva karet. C – Ždibec; mezinárodní smlouva. D – Uniforma lokaje; německy „čtyři“. E – Ostrá chirurgická lžička; rámová pila (slang.).
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.
Help: KYRETA; VIER
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file