česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) - vedlejší produkt lásky.
S. J. Lec
Chain-frame
Clues
A1 – Žákyně; maso z vepřového boku. A2 – Části očí; orientální cukrovinka. A3 – Ocas s delší srstí; ženské jméno (29. 8.). A4 – Správce myslivosti u šlechtického dvora; pěstovat (zvířata). A5 – Zachvívání; dovednost. A6 – Vřed (med.); víc než měkký.
žlutě – TAJENKA.
Help: ULKUS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file