česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Než začneme říkat pravdu, měli bychom se zamyslet nad tím, jak bude přijata. Nemůžeme amputovat prst, dokud se neujistíme, že se pod nůž zároveň nedostane (TAJENKA). Je líp nechat člověka při jeho iluzích, než mu je rozbít, nedat mu za ně nic opravdového a tím ho uvrhnout do ještě horšího klamu.
V. Lévi
Cell puzzle Clues

A1 – Tkanina s vícebarevnými proužky. A2 – Fyzikální jednotka pro frekvenci (Hz). A3 – Kožní onemocnění.

B1 – Postupem doby. B2 – Ukončení kabátu u krku. B3 – Políček.

C1 – Formace. C2 – Duben. C3 – Skladiště.

D1 – Skrblíci (š-). D2 – Žerty. D3 – Mravy.

E1 – Forma japonské poezie. E2 – Jihoamerický hlodavec. E3 – Nakřivo.

2 – TAJENKA.
Help: AGUTI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file