česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Ten, kdo často vyslovuje, co si myslí, myslí mnohdy (TAJENKA).
Karel Kýr
Joined squares Clues
Square 1:
Smět; osmička; barevný model čtyř barev pro tiskárny; slovensky „taková“.
Square 2:
Řecký bůh války; s radostí; sbírka staroislandských básní; vnější část zemské kůry obsahující hl. křemík.
Square 3:
Vápencová oblast; jednotka ruské měny; francouzský katolický duchovní; bylina malva.
Square 4:
Údiv; Semité; mužské jméno (24. 12.); semeno (-é-).
Square 5:
Výtah; myšlenka; pevně (z němčiny); tahle.

TAJENKA.
Help: CMYK; SIAL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file