česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Smích je nejbáječnější (TAJENKA) myšlenky. Ale sebelepší (TAJENKA) z vás nesejme odpovědnost za to, že myšlenka nestojí za nic.
Jan Werich
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Rusalka; mražené krémy v čokoládovém obalu; podfuk. B – Výbor; odbornice v patologii. C – Tisíc kilogramů; město u Dortmundu; indické palmovité stromy. D – Nízká cena; TAJENKA; krutý římský císař. E – Římský politik a filozof; vodní živočich; čerstvý sýr z tvarohu. F – Slanost; emocionálně. G – Svrchník; hudební tělesa; velký oheň.
Svisle:
1 – Poklop; vandráci; krátké kabáty. 2 – Laminování; bezženství katolických kněží. 3 – Milovnice krásy a umění; dívčí jméno (7. 2.). 4 – Bezbarvá forma některých barviv; prehistorické kamenné sloupy; magnetofonový pásek. 5 – Motorka; tyčinkové mikroby. 6 – Těsnicí kroužek; nešprýmovat. 7 – Ruská lihovina; neuvařené; jméno gymnastky Čáslavské.
Help: CYKASY; KAMEN; KOMITÉT; KYPA; TAPE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file