česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Archiv Typ tajenky

Seznam podle typu tajenky

VydáníKřížovka Tajenka
myths and legends  
13.6.2020  American fill up   Pověst o budyňském drakovi vznikla na základě skutečné události. Počátkem 16. století si přivezl tehdejší majitel Budyně, pan Jan Zajíc z Hazmburka, ze své cesty po Palestině živého nilského krokodýla...  
12.6.2020  Joined squares   Podle pověsti žil v řece u Budyně nad Ohří drak, který požíral děti z okolí. Tamější obyvatelé se draka zbavili tak, že mu předhodili mrtvé (TAJENKA) naplněné nehašeným vápnem. Když drak zdechl, vycpali ho a vystavili v Budyni na radnici.  
30.3.2018  Corner puzzle   U obce (TAJENKA) na Semilsku stojí zřícenina skalního hradu Rotštejna, ve kterém kdysi loupežníci ukryli velký poklad. Ten je prý možné nalézt jen na Velký pátek, kdy se skály otevřou...  
31.8.2017  American fill up   V dnes pražském Prokopském údolí bývala jeskyně, největší v Čechách. Zanikla kvůli zdejší těžbě vápence. V jeskyni údajně svatý Prokop (TAJENKA)...  
14.1.2017  Minus-letter puzzle   V úzkém rozeklaném údolí u Nového Města nad Metují pronásledoval kdysi dávno ďábel čarodějnici. Při honičce se od jednoho plochého kamene odrazil tak mocně, až v něm zůstal otisk jeho kopyta. Stopa je dodnes patrná a říká se jí (TAJENKA).  
3.8.2016  Classic crossword   Vypráví se, že na vrchu Godula v Moravskoslezských Beskydech žije (TAJENKA) - král hadů s korunkou na hlavě hlídající poklady ukryté v hoře.  
24.6.2016  Classic fill up   O svatojanské noci, o půlnoci před svátkem svatého Jana Křtitele, vykvétá (TAJENKA). Semínko, které vzápětí dozraje, má velkou magickou moc...  
16.6.2016  Circle puzzle   U severočeského Úštěku stojí zřícenina hradu ze 14. století zvaného (TAJENKA) či Helfenburk. Později se mu začalo říkat Affenburk - Opičí hrad, protože se tu usadily opice, které utekly jistému šlechtici...  
30.4.2016  Classic fill up   Jižně od Zlína je hluboké úzké údolí, které neslo poetický název (TAJENKA). Slétaly se sem prý čarodějnice ze širého okolí.  
28.4.2016  Sixletters-cell puzzle   Kdysi prý jistý (TAJENKA) překročil v lesích na Prachaticku bludný kořen a nemohl najít cestu domů. Bloudil lesem, až došel k honosnému hradu Hus vybudovaném na strmém ostrohu nad řekou Blanicí...  
25.3.2016  Search words puzzle   V lesích severozápadních Čech se nachází zřícenina hradu (TAJENKA). Na Velký pátek se znovu promění na honosné šlechtické sídlo se služebnictvem a otevřou se poklady ukryté v hradním sklepení...  
10.12.2015  Joined squares   Z louky u Frymburku na Českokrumlovsku kdysi zmizel jistý člověk. Propadl se na onen svět a na louce v trávě po něm zbyly jen (TAJENKA)...  
2.5.2015  Joined squares   Po lesích na Teplicku se za bouřlivých nocí prohání krásná čarodějnice Běla či (TAJENKA). Když ještě stály hrady Doubravka, Krupka a Kyšperk, objížděla je prý se psím spřežením a pak se v nich za pomoci sloužících probírala velikými...  
31.1.2015  Sixletters-cell puzzle   Na svahu vrchu Křemešníku u Pelhřimova pramení pod barokní kapličkou léčivý pramen Zázračné či Zlaté studánky. Podle pověsti její voda uzdravila těžce zraněného vojáka za třicetileté války...  
16.12.2014  Peony   Na vozové cestě vedoucí kolem plzeňského opevnění se zjevoval kdysi v noci bezhlavý muž tlačící (TAJENKA). Doprovázel ho velký černý pes s planoucíma očima.  
27.11.2014  Joined Corners   Na Zámeckém vrchu u České Kamenice se kdysi zjevoval starý muž ve starodávném kroji, s bledým obličejem, černýma očima a mrazivým dechem. Říkalo se mu (TAJENKA)...  
22.8.2014  Corner puzzle   Na severovýchodě od České Kamenice se tyčí čedičový kopec zvaný Jehla. V něm za dávných časů spokojeně žili trpaslíci. Podle pověsti tam měli dokonce svůj (TAJENKA).  
18.7.2014  Sixletters-cell puzzle   Kdysi se prý vsadil čert, že postaví na horském hřebeni vedle Kněhyně v Beskydech mlýn. Nestihl to ve stanovené době a památkou na tuto sázku tu zůstal skalní útvar, na němž je obtisknutý (TAJENKA)...  
30.5.2014  Classic crossword   Základem pověstí o vlkodlacích je motiv převrácení, a protože tento motiv existuje ve všech kulturách, můžeme hovořit o reálném základu, jímž je nemoc (TAJENKA)...  
29.5.2014  Cell puzzle   Vlkodlaci lidi straší už od pradávna. Lze tak soudit podle toho, že slovo vlkodlak zní podobně ve všech slovanských jazycích, tudíž název vlkodlak musel vzniknout ještě dříve, než se Slované rozdělili...  
23.4.2014  Joined squares   Na planinách u Bílovského Borku nedaleko Plzně je lesní barokní kaple sv. Vojtěcha. Byla postavena před více než 300 lety...  
27.1.2014  Joined squares   U Drahomyšle na Žatecku se v poli nachází více jak dva metry vysoký menhir. Podle legendy je to zkamenělý (TAJENKA)...  
31.10.2013  Joined Corners   Na Pálavě strašili lidi démoničtí kožíškoví mužíčci. Osamělým chodcům (TAJENKA) a pak je dusili. Kožíškoví se jim říkalo proto, že se pocestným zachycovali v kožichu.  
15.10.2013  Classic crossword   Nedaleko městečka Branná na Šumpersku stojí vysoký kámen. Je to zakletý (1. TAJENKA), který byl takhle potrestaný, protože si nevážil (2. TAJENKA).  
21.2.2013  American fill up   V Litovicích patřících dnes k Hostivicím u Prahy se zjevovala bílá paní. Vznášela se nad lukami a poté se její přízrak ztratil (TAJENKA).  
24.12.2012  Joined squares   Jen o Štědrém večeru můžete spatřit úžasný poklad ukrytý ve zřícenině hradu Prácheň. Ale dejte si pozor, hlídá ho zlatá (TAJENKA) s rubínovýma očima.  
7.12.2012  Wring-frame   Ve Starém Městě u Bruntálu se zjevuje bílý (TAJENKA). Je to přízrak dívky, která se odmítla vdát za vraha svých rodičů. Ten ji proto ve vzteku proklel.  
22.9.2011  Corner puzzle   V lese u Mukařova je studánka, ve které Mukařovští za třicetileté války ukryli zvon z kostela. Hlídá ho tam (TAJENKA), který každého, kdo se ke studánce přiblíží, stáhne do vody.  
6.9.2011  Joined squares   Hora Říp a blízký Čertův vrch vznikly díky sázce. Nižší Čertův vrch postavil, jak z názvu vyplývá, čert. Říp vytvořila Panna Maria, případně podle jiné varianty pověsti svatý (TAJENKA).  
2.8.2011  Minus-letter puzzle   Na vrcholku kopce Skála na Šumpersku je (TAJENKA), který nese stopu čertova kopyta. Ďábel ho tam otiskl po prohrané sázce s čarodějnicí, s níž se vsadil, že za jedinou noc postaví kamenný zámek. Čarodějnice však měla kohouta, který...  
28.7.2011  Sixletters-cell puzzle   Jižné od Nýrska jsou zříceniny hradu Pajrek. Můžete se tu setkat s několika strašidly a přízraky. Jedním z nich je do podoby (TAJENKA) s korunkou na hlavě zakletá dcera hradního pána, která tu stále čeká na své vysvobození.  
24.6.2011  Minus-letter puzzle   Nad Pulčínem u Francovy Lhoty stával ve středověku hrad zvaný Plučiny a později Pulčiny. Vztahuje se k němu několik legend. Podle jedné je v jeho sklepeních ukrytý poklad loupeživého rytíře...  
30.4.2011  Joined squares   Na hradě na Doubravské hoře u Teplic žila kdysi zlá čarodějnice zvaná Běla či (TAJENKA). V poli pod horou leží kámen, na němž sedávala, když číhala na svou lidskou kořist...  
14.4.2011  Twain Circle   Zlého Půtu, pána ze Švihova, odnesl prý ďábel. Ve střeše věže, kudy pekelník s hříšníkem proletěl, se objevuje díra. Dle pověsti onou (TAJENKA).  
17.3.2011  Chain-frame   Ve Velinách u Holic se zjevuje zakletý (TAJENKA), jehož tvrz tu kdysi stávala. Na jejím místě jsou údajně ještě zbytky zachovalých podzemních chodeb.  
26.11.2010  Classic fill up   Budete-li mít štěstí, můžete prý pod hladinou rejvízského mechového jezírka zahlédnout věž kostela. Spolu s kostelem je tam potopené celé (TAJENKA)...  
23.9.2010  Cell puzzle   Na vrchu Vysoký kámen u Vejprt se jedenkrát za pět let objevuje červeně oblečený skřítek s červenými fousy. Čeká tu vždy mezi polednem a jednou hodinou odpoledne, až kolem půjde odvážné děvče, které ho vysvobodí. Žádná dívka tak však dosud neučinila...  
3.9.2010  Cell puzzle   V lesích severně od Písku vystupuje z rybníka (TAJENKA) Bílá paní. Spolu se svými služebníky zakletými do podoby červených světýlek se tu prý zjevuje každou půlnoc.  
2.7.2010  Cell puzzle   V lese několik kilometrů od Roztok u Prahy je studánka. Podle množství vody v ní se usuzovalo, jaká bude toho roku (TAJENKA).  
30.4.2010  Chain fill up   V parku zámku v Náměšti na Hané jsou čtyři lipové aleje se stromy starými více než (TAJENKA). Jejich rozcestí bývalo místem nočních rejdů čarodějnic ze širokého okolí.  
23.3.2010  Joined squares   Na plzeňském Lochotíně byla studánka se zázračnou vodou. Ta měla kromě léčivých účinků ještě jednu vlastnost. Meč do ní ponořený získal takovou tvrdost, že ho žádný jiný meč ani kámen nezlomil. Studánku však hlídal...  
1.3.2010  Circle puzzle   Nedaleko městečka Habry u Golčova Jeníkova je údajně zakopán poklad. Střeží ho tam černý (TAJENKA) s ohnivýma očima.  
3.2.2010  Chain fill up   Nad obcí Měděnec u Klášterce nad Ohří se zvedá vrch nazývaný Měděná hůrka či Mědník. V něm je ukrytý poklad, který tu musí hlídat měděná panna. Ta má jednou za sto let šanci na vysvobození. Z odvážlivce, kterému se to povede, se podle pověsti stane...  
19.11.2009  Corner puzzle   Na hradě Kašperku žil kdysi rytíř, který pro své zlé skutky po smrti nedošel klidu. Vysvobodit ho může jen ten, kdo hodinu v holých rukách udrží ohnivou (TAJENKA) jeho vraníka zjevujícího se tu v noci.  
24.7.2009  Circle puzzle   Na dně studně v Osečné je zlatá (TAJENKA). Byla odlita z roztaveného pokladu, který tak chtěli za husitských válek zachránit mniši z kláštera v Mnichově Hradišti.  
9.7.2009  Cell puzzle   V kapli kraselovského kostela na Strakonicku je (TAJENKA), která patřila již Karlu IV. Od té doby ji postupně vlastnilo několik šlechtických rodů. Když měl některý člen těchto rodů zemřít, (TAJENKA) jeho smrt ohlásila...  
2.7.2009  Classic fill up   Na jihovýchod od Lázní Bělohrad je dlouhý zářez v terénu nazývaný Čertova brázda. Čert brázdu vyoral pluhem, který táhli (TAJENKA) tehdejších majitelů panství.  
26.6.2009  Corner puzzle   Na nádvoří hradu Choustník je studna. Z ní před deštěm vystupuje hustá pára. Údajně za to mohou (TAJENKA) žijící ve studni, kteří zahřívají vodu, aby se více vypařovala a déšť byl vydatnější.  
5.6.2009  Corner puzzle   Na rozcestí u Bukovan na Příbramsku se prý občas objevují hořící (TAJENKA). Říká se, že jsou to zakleté duše zlých lidí.  
11.5.2009  Classic crossword   Pražská Staronová synagoga přišla ke svému jménu vlastně omylem. Německé "alt" a "neu" vzniklo z podobně znějícího hebrejského "altnai", což znamená (TAJENKA)". Na stavbu synagogy byly totiž údajně použity kameny ze zničeného...  
17.4.2009  Classic crossword   Do propasti Macocha přilétával nocovat drak. Lízal tu (TAJENKA), díky němuž nabral síly a uzdravily se mu rány. Na drakově hřbetě se ze dna propasti jednou zachránil vůdce lapků, který sem byl za trest spuštěn.  
7.1.2009  Comb-frame   U Slaného kdysi žil zlý baron, který své chudé poddané v době hladomoru posílal, aby se napásli na stráni za vsí. Po smrti necita nedošel pokoje a zjevoval se tu jako pasoucí se (TAJENKA). Vysvobodili ho až jeho potomci, kteří pod strání  
30.9.2008  Cell puzzle   Vypráví se, že špatné události v Chlumci nad Cidlinou zvěstuje zakletý (TAJENKA). Podle pověsti se utopil v řece spolu s poddaným, kterého k němu nechal připoutat zlý hrabě. Jiná verze praví, že je to duch samotného krutého hraběte.  
18.7.2008  Fiveletters fill up   Severně od Nové Paky je zřícenina hradu Levína. Údajně se tu zjevuje duch rytíře, kterého může vysvobodit jen ten, kdo důkladně vyčistí všechnu hradní zbroj. Lze však tak učinit pouze jedenkrát za (TAJENKA).  
23.6.2008  Classic crossword   Asi pět kilometrů jižně od Vodňan se rozkládá les, ve kterém se prý v noci projíždějí (TAJENKA) v kočáře.  
21.5.2008  Joined Corners   U Ratkové nedaleko Rimavské Soboty kdysi pásávala ovce pastýřka, která jednou zabránila unavenému poutníkovi, aby se (TAJENKA). Ten ji za to proklel a o na i s celým stádem zkameněla. V podobě balvanů tam stojí dodnes.  
9.4.2008  Circled-fill up   Vypráví se, že kdysi nedaleko České Kamenice strašívalo podivné černé stvoření, které mělo dvě (TAJENKA).  
21.3.2008  Cell puzzle   Podle pověsti spojuje zříceniny hradu (TAJENKA) a bývalou tvrz v Železnici tajná chodba. V ní je zakopaný poklad, který lze najít jen na Velký pátek před východem slunce.  
19.3.2008  Minus-letter puzzle   V Dobříši kdysi stával hrad, v němž byly ukryty velké poklady. Dodnes je tam v podzemí hlídá (TAJENKA). Ten o půlnoci vychází ven, posadí se na skálu nad Huťským rybníkem a hraje na loutnu staré písně.  
7.2.2008  Classic crossword   V okolí poděbradského zámku – dříve hradu, který byl vybudován na břehu Labe u obchodní cesty z Prahy do Kladska – se prý zjevuje přízrak zdejšího auditora jedoucího (TAJENKA).  
23.1.2008  Ornament puzzle   V Jindřichovicích pod Smrkem stával kostel, ve kterém byl ukryt poklad. Když byl kostel zničen husity, usadil se v rozvalinách (TAJENKA). Toho jednoho dne zabili hledači pokladů a od té doby se tu za měsíčních nocí zjevuje jeho duch.  
22.11.2007  Joined squares   Povídá se, že v Kokořínském dole můžete v noci potkat smečku psů s ohnivými jazyky ženoucí se za černým rytířem, který jede na koni a v ruce třímá (TAJENKA).  
13.11.2007  Peony   Na některých místech v lesích u Klobouk se objevují modré plamínky. Ty prý označují poklady, které tu zakopali (TAJENKA), když byli odtud vyhnáni.  
2.11.2007  Minus-letter puzzle   V jednom z domů na brněnském Zelném trhu jsou údajně v hlubokých sklepech ukryty nevídané poklady. Jejich hledačům však hrozí velké nebezpečí. Každý, kdo se pokusí je nalézt, prý (TAJENKA).  
27.9.2007  Classic crossword   V lesích jižně od Chrudimi se zjevuje jako duch (TAJENKA).  
20.9.2007  Minus-letter puzzle   U Konstantinových Lázní stával hrad Gutštejn, na jehož zbytcích strašívají dva duchové. Jedním z nich je Bílá paní Gutta a druhým zhýralý páter, kterého zabil jeho opilý pán. Pátera může ze zakletí vysvobodit pouze (TAJENKA).  
10.8.2007  Search words puzzle   Jste-li čtenáři knížek o Harry Potterovi, zajisté víte, že ředitel Albus Brumbál vlastní ptáka fénixe. Tato bytost však není výplodem fantazie spisovatelky Rowlingové, ale je známá už (TAJENKA) mytologie...  
23.7.2007  Minus-letter puzzle   Severovýchodně od Tanvaldu se nachází místo, kterému se říká Na hradišti. do té doby, než tu byla postavena (TAJENKA), tady prý strašíval ohnivý pes.  
4.7.2007  Minus-letter puzzle   Na návsi v Čihovicích u Pelhřimova je rybník, u něhož se zjevuje (TAJENKA), která tu konejší plačící děcko.  
25.6.2007  Minus-letter puzzle   U obce Babice na Královéhradecku stávala tvrz nazývaná (TAJENKA). V noci tu strašíval bezhlavý jezdec na bezhlavé kobyle a černí psi s ohnivýma očima.  
25.5.2007  Cell puzzle   Na pražském kostele sv. Martina ve zdi je (TAJENKA) v podobě chlapce. Vypráví se, že je to zkamenělý uličník, který byl proklet, protože vybíral z hnízd holubí vejce.  
22.5.2007  Peony   V obci Bílý Kůň na Chrudimsku je skalka, které se říká Lakomcův kámen. Nazývá se tak podle lakomého sedláka. Ten kradl svým sousedům víno, proto se tu po smrti musí zjevovat jeho duch, který má na hlavě (TAJENKA).  
4.5.2007  Classic crossword   Na cestě mezi Novým dvorem a Červenkou u Litovle se zjevoval (TAJENKA). Zajímavé bylo, že vůbec nepálil, o čemž se přesvědčilo několik odvážlivců. Nyní tu přízrak už nespatříte, protože od té doby, co ho zaříkával kněz, se tady více...  
30.4.2007  Classic crossword   Oblíbeným místem, na které se slétaly o filipojakubské noci čarodějnice z celého Rychnovska, byly lesy na severovýchod od Týniště nad Orlicí. Zdejší borovice prý měly od toho, jak na nich čarodějnice posedávaly, (TAJENKA).  
27.4.2007  Circle puzzle   Jižně od Valašského Meziříčí se tyčí vrch (TAJENKA). Jeho útroby jsou protkány chodbami, které prý skrývají mnohé poklady. Na vrchu údajně také stával hrad vybudovaný templáři. Po zrušení jejich řádu ale hrad zanikl.  
18.4.2007  Cell puzzle   Když Karel IV. budoval hrad Karlštejn, škodili při stavbě čerti. Král pozval několik rytířů, aby ďábly vyhnali, ale žádný z nich si na to netroufl. Čerty nakonec přemohl obyčejný ovčák. Povídá se, že v okolí hradu se dodnes zjevuje jeho duch ...  
6.4.2007  Joined Corners   Na louce severovýchodně od Chocně je zakopaný poklad. Přesné místo označuje vždy na Velký pátek modrý plamínek. Ten, kdo chce poklad získat, musí přes plamínek přehodit (TAJENKA).  
15.3.2007  Joined squares   Jistý polský šlechtic se stal spoluviníkem vraždy krakovského biskupa Stanislava. Za to byl proklet on i jeho rodina. V den výročí Stanislavovy smrti se každý mužský potomek onoho šlechtice proměnil ve (TAJENKA)...  
8.3.2007  Peony   Když se řekne vyžle, každý si asi představí drobné hubené dítě. Ale vyžlata jsou podle pověstí také strašidelní malí a (TAJENKA), kteří pobíhají po lesích a spolu s dalšími démony štvou každého, kdo se jim připlete do cesty.  
19.2.2007  Peony   Ve zdech hradu Kámen na Pelhřimovsku byla nalezena kostra. Údajně patřila dívce žijící na hradě, kterou zavraždily její závistivé (TAJENKA).  
14.12.2006  Chain fill up   Kdysi žil na náměstí v Jevíčku (TAJENKA). Byl velmi bohatý a říkalo se, že je spolčený s čertem. Jednou se muž zamiloval do dívky a chtěl se s ní oženit. Ona ho však odmítla a zhrzený nápadník odjel z Jevíčka a už se nikdy neobjevil...  
1.12.2006  Joined squares   V kostele v Hejnicích u Frýdlantu byl zvoníkem (TAJENKA), tak hříšný, že nedošel pokoje ani po smrti. Nejenže jeho duch musel strašit v podobě černého kohouta, ale navíc přestaly zvonit i kostelní zvony. Přítrž tomu učinil až odvážný mysl  
22.11.2006  Minus-letter puzzle   Na vrchu Žďár u Rokycan schovali kdysi obři poklad. Získat ho není jednoduché, protože tam hlídá obrovský černý pes s ohnivýma očima. Krom toho je poklad zakopaný pod velikým balvanem, který může spatřit vždy jen (TAJENKA).  
21.9.2006  Classic crossword   Kostel v Bludově u Šumperka byl údajně postaven na místě dutého stromu, v němž hnízdily divoké včely. Ty našly hostii, kterou tu ztratil jakýsi sedlák, odnesly ji do svého hnízda a obalily voskem. Vzniklý útvar prý vypadal jako (TAJENKA).  
27.7.2006  Search words puzzle   V údolí Želivky nedaleko Humpolce stával mlýn, ve kterém bydlela čarodějnice. Ta jednou začarovala psa humpoleckého řezníka tak, že ubohé zvíře začalo (TAJENKA). Čarodějnice byla za svůj čin upálena i s mlýnem.  
21.7.2006  Minus-letter puzzle   Severně od Karlových Varů je místo, kterému se říká (TAJENKA). Došlo tu kdysi k bratrovraždě a dodnes se tu prý o půlnoci zjevují dva vyjící psi s ohnivýma očima.  
4.7.2006  Classic crossword   Povídá se, že se v kostele v Opočně objevily (TAJENKA) na náhrobku vždy, když měl zemřít některý ze šlechticů na zdejším zámku.  
22.6.2006  Classic crossword   Kdysi (TAJENKA) strašíval černý muž. Před půlnocí vstával z hrobu, převlékl se do jiných šatů a odcházel na Horní náměstí. Ze zakletí ho vysvobodil až věžník, který zjevení sebral jeho pohřební oblek a ukryl ho ve věži...  
9.6.2006  Minus-letter puzzle   U Čejkovic na Hodonínsku je (TAJENKA), ve které spí rytíři a jejich koně. Čekají, až bude naší zemi nejhůře, aby jí mohli přijít na pomoc.  
30.4.2006  Wring-frame   Nejen u nás, ale i u našich slovenských sousedů probíhaly ve středověku procesy s údajnými čarodějnicemi. V 80. letech 17. století tak např. jen v okolí Ružomberku přišlo o život (TAJENKA) žen obviněných z čarodějnictví.  
2.3.2006  Search words puzzle   Chlumec nad Cidlinou kdysi ohrožovalo cizí vojsko. Vojáky, kteří obsadili zdejší klášter, jednou o půlnoci probudilo silné světlo. Uprostřed té záře na oltáři stála bílá (TAJENKA), která náhle zčernala a hrozila jim...  
1.2.2006  Cell puzzle   V lese u Jihlavy je kámen zvaný Karlův. Jmenuje se tak po samotném Karlu IV., který na něm odpočíval, když byl ve zdejších lesích na honu. Zjevil se mu tu prý bílý duch, který císaře žádal, zda by (TAJENKA). Karel IV. souhlasil,ale pak...  
9.1.2006  Circled-fill up   Na jihu od Merboltic na Děčínsku se tyčí vrch zvaný Strážný, uvnitř kterého je schovaný (TAJENKA). Už ho tam hledalo mnoho lidí, ale doposud neúspěšně.  
29.12.2005  Joined squares   U České Třebové se nachází bývalé poutní místo zvané (TAJENKA). Je tu studánka s léčivou vodou a kaple Panny Marie.  
12.12.2005  Classic crossword   U Přelouče kdysi bylo pohanské obětiště. Nachází se tu kámen, na němž je stopa, kterou tu údajně zanechal (TAJENKA).  
25.11.2005  Joined squares   Hrad Obřany u Bystřice pod Hostýnem byl pojmenován podle obrů, kteří tu před dávnými časy bydleli. V okolí hradu žil i velký okřídlený drak zvaný (TAJENKA), který měl na hlavě zlatou korunku. Ten svůj život skončil rukou obávaného loupežn  
25.10.2005  Cell puzzle   Severně od Hradce Králové je údajně ve skále, na které kdysi stával hrad, ukrytý poklad. Před lety tu prý jeden z místních vesničanů nalezl zlatou (TAJENKA) s dvanácti mláďaty.  
18.10.2005  Cell puzzle   U hradu Cimburku nedaleko Koryčan si kdysi z kamení chtěl postavit své obydlí poustevník. Škodil mu však při tom ďábel, který poustevníkovi kameny ze stavby odnášel. To dobrého muže rozhněvalo, čerta proklel, a ten zkameněl. Od té doby se tu tyčí skála...  
18.8.2005  Search words puzzle   (TAJENKA) prý vznikly na místě, na kterém kdysi žil syn krále trpaslíků. Ten jednoho dne nedopatřením zvrhnul kotel s vroucí vodou. Tam, kde se voda rozlila, se objevily minerální prameny.  
10.8.2005  Joined squares   V ruinách hradu Tolštejna se za jasných nocí objevuje velký lkající (TAJENKA). Říká se, že je to duch prokletého pána hradu. Pokaždé, když začne naříkat, se zřítí kus zdi.  
12.7.2005  Classic crossword   V Nové Vsi nedaleko Hluboké nad Vltavou je místo, kterému se říká Na Čertovce. Kdysi se tu bili znesváření čerti, ohniví muži a (TAJENKA). Čerti, kteří vyhráli, tu pak vykopali díry a do nich své mrtvé nepřátele zahrabali.  
30.6.2005  Circle puzzle   Na Krásné hoře u Velkého Meziříčí je zřícenina hrádku, ve které prý jsou uschovány velké poklady. Hlídá je černý (TAJENKA) s ohnivýma očima.  
15.6.2005  Classic crossword   V řece Ploučnici pod hradem Ostrý se kdysi utopila dívka. Její duch v podobě bíle oděné panny tu prý obchází dodnes. Někdy má přízrak černé šaty, a to pak kolem jdoucím mladíkům podává proutek. Pokud si mládenec proutek vezme, hodí ho do vody a skočí...  
9.6.2005  Classic crossword   V ostravské čtvrti Heřmanice byla před místním fojtstvím vrata mezi dvěma dubovými sloupy. V nich byl údajně ukrytý poklad. Kdo ho chtěl získat, měl na sloupy něco hodit, ale nesměl přitom (TAJENKA).  
21.5.2005  Cell puzzle   Severně od (TAJENKA) strašívá tzv. Věčná honba. Čas od času tu je v noci slyšet zvuky štvanice - psí štěkot a hlasy lovců.  
12.5.2005  Joined squares   Nedaleko Bechyně je v řece Lužnici kámen, kterému se říká (TAJENKA). Ze vzteku, že prohrál sázku, ho tam hodil čert. Nepodařilo se mu totiž ten kámen přinést z Říma dříve, než kněz v kostele dosloužil mši.  
6.3.2005  Cell puzzle   V kostele v Jankově u Vlašimi je socha sv. Václava držící v jedné ruce (TAJENKA). Ten prý soše jednou za třicetileté války vypadl na zem a rozlomil se na tři části. Lidé v tom viděli předpověď bitvy, ke které také skutečně 6. března...  
22.2.2005  Joined squares   Ve studánce u Mukařova nedaleko Říčan byl za třicetileté války ukryt (TAJENKA) z mukařovského kostela. Před nenechavci ho tu hlídá bílý pes.  
6.10.2004  Fiveletters fill up   Na Hrádečku u Nasavrk se zjevovala žena v bílém, která každého kolemjdoucího muže utancovala k smrti. Zachránil se jen ten, kdo si obrátil (TAJENKA).  
10.9.2004  Joined squares   Hrad Hukvaldy nedaleko Frýdku-Místku získal své jméno údajně podle húkalek, což jsou ve zdejším názvosloví (TAJENKA).  
2.8.2004  Joined squares   Kolem zámku v Seči běhával (TAJENKA) zapřažený do vozíku. Byl to prý přízrak bývalého správce zakletého pro svoji krutost vůči poddaným.  
20.7.2004  Classic crossword   Na severní straně vrchu Kozákova se podle pověsti v horkém létě zjevují čtyři mužští, kteří železnými tyčemi buší do zamrzlého pramene a tak posílají z Kozákova do Českého ráje (TAJENKA).  
27.6.2004  Joined Corners   Nedaleko Hořic u vísky Černín je brázda používaná jako cesta. Brázdu prý vyryl čert, který tu chtěl (TAJENKA). Vyhnal ho ale poustevník, protože ho pokropil svěcenou vodou.  
10.6.2004  Search words puzzle   Litoměřičtí měšťané prý v době husitských válek nechali ze svých šperků ulít zlaté slepičky, vejce a kuřata. Ukryli je potom ve sklepech svých domů. Místa, kde jsou poklady zakopány, podle pověsti prozrazují poskakující (TAJENKA).  
6.6.2004  Corner puzzle   Ve zříceninách hradu Helfenburku na Strakonicku je ukrytý poklad. Snažilo se jej nalézt již mnoho lidí, ale nikomu z nich se to dosud nepovedlo, protože poklad hlídá strašidelný (TAJENKA), který ze zříceniny každého vyžene.  
25.5.2004  Classic crossword   U Čenska nedaleko Vlašimi je podzemní chodba vedoucí údajně až do zámku Šternberku. Říká se jí (TAJENKA), protože si tu prý ďábel pekl brambory.  
16.5.2004  Minus-letter puzzle   V kameni na kraji Benešova nad Černou u Kaplice prý zanechala své stopy a otisk pláště (TAJENKA).  
5.2.2004  Joined squares   U Dobešova nedaleko Nového Jičína létával za měsíčných nocí (TAJENKA). Jeho zvláštností bylo, že měníval podobu. Jednou ho náhodný svědek mohl spatřit jako okřídleného hada a jindy zase v podobě ohnivého sloupu.  
28.1.2004  Circle-framed   V Berouně se zjevuje jako duch bývalý berounský (TAJENKA). Hlídá městské poklady, které se ve středověku ztratily.  
15.1.2004  Ornament puzzle   Jedním z míst, kam prý zbojníci také zakopali své poklady, je Červená hora nedaleko Vsetína. Hledači pokladů však musí být velmi opatrní, protože se tu zjevuje zuřivý (TAJENKA).  
24.11.2003  Cell puzzle   Hrad (TAJENKA) údajně založila ve 4. století první křesťanská markomanská panovnice - královna Fridegilda.  
3.11.2003  Cell puzzle   Jeden z pánů na hradě Kosti kdysi bránil své dceři, aby se stýkala se svým chudým milým. Nešťastný mládenec smutně bloudil kolem hradu, plakal a z jeho slz (TAJENKA), ve kterých chlapcův duch dodnes kvílí a naříká. To místo lidé nazývají Plakánek.  
23.10.2003  Classic crossword   Na zdi ve druhém patře litomyšlského zámku je vyobrazen rytíř se zvířetem podobným kočce kolem krku. Nad ním je namalováno (TAJENKA). Kdo tuto hádanku rozluští, najde poklad. Tak alespoň praví pověst.  
9.9.2003  Classic crossword   Pod mostem v Trhové Kamenici u Chrudimi strašíval kýchající duch. Kýchal prý tak mocně, až se (TAJENKA). Vysvobodila ho žena, která na jeho kýchnutí odpověděla: "Pozdrav Pánbůh".  
22.8.2003  Joined squares   Nedaleko Horních Věstonic je skalní stěna, u které se kdysi poměřovali (TAJENKA). Na skále je dodnes patrné místo, na které byl jeden z nich při potyčce odmrštěn.  
31.7.2003  Star fill up   Poblíž Znojma kdysi přepadával a vraždil jistý loupežník. Jedna z jeho obětí - (TAJENKA) - ho před smrtí proklela a loupežník zkameněl. Ono skalisko na tom místě prý stojí doposud.  
10.7.2003  Classic crossword   Nedaleko Jihlavy u Rohozné v době třicetileté války zakopali švédští vojáci svoji pokladnu. Prý na tom místě bývá v noci slyšet dusot koní, (TAJENKA) a zjevují se tu přízraky vojáků.  
19.6.2003  Joined squares   Hrad Orlík nad Vltavou podle pověsti postavil jistý loupežník, jehož synka jednou unesl (TAJENKA) na vysokou skálu. Loupežník své dítě zachránil a zbudoval pak na tom místě hrad.  
21.5.2003  Classic crossword   Za jasného poledne se na místě bývalého hradu na vrchu Radči zjevuje Bílá paní, jež tu se třemi služkami pere prádlo, (TAJENKA).  
6.3.2003  Cell puzzle   V Miroticích na hřbitově prý kdysi zaživa pohřbili mnicha. Když byl hřbitov zrušen, byla na tom místě postavena (TAJENKA). Z ní se o půlnoci ozývaly vzdechy a jiné strašidelné zvuky.  
13.2.2003  Search words puzzle   V Hoštejně u Zábřehu stával loupežnický hrad, jenž byl zbořen v době husitských válek. Pověst praví, že jsou pod ním zakopané poklady a sudy s vínem. Vše údajně hlídá (TAJENKA).  
22.1.2003  Joined squares   Nedaleko Nové Vsi u Křemže na českobudějovicku se kdysi zjevoval o půlnoci (TAJENKA) v podobě malého červeného mužíka porostlého rezavě ohnivými chlupy...  
9.12.2002  Circled-fill up   V lesích u Kynžvartu kdysi žil lesní duch - (TAJENKA). Doprovázela ho Divoká honba (letící zástup démonů, duchů, vlkodlaků a dalších příšer) a lidé jím strašili malé děti.  
27.11.2002  Joined squares   Na místě prastarého hradu Devína u Bratislavy se za temných nocí zjevuje přízrak černé (TAJENKA)...  
23.10.2002  Classic crossword   V Náchodském zámku prý mívali kůži z draka. Toho údajně vychoval místní doktor z ještěrky, kterou krmil (TAJENKA). Jednou drak doktorovi unikl a začal žrát lidi. Sežrat chtěl i dceru knížete, tu však zachránil udatný rytíř.  
16.10.2002  Classic crossword   V okolí Hrádku nad Nisou putuje (TAJENKA). Občas se o půlnoci zastaví u osamělých stavení a prosí o chléb. Koho však osloví, ten potom těžce onemocní.  
3.10.2002  Ornament puzzle   Na bývalém zámku ve Vrbici u Habrů se o půlnoci zjevovala Bílá paní nesoucí na rukou (TAJENKA). Její příchod ohlašoval podivný hluk připomínající přijíždějící vozy. V místnostech, kterými procházela, všechno prý padalo na zem.  
24.9.2002  Sixletters-cell puzzle   Nedaleko Horní Studénky na Šumpersku je vrch zvaný Králova hora. Zjevuje se tu přízrak Černé paní. Vysvobodit ji může jen ten, kdo vytáhne (TAJENKA) z jejích úst, z nichž jí šlehají plameny. Takový odvážlivec se však dosud nenašel, a tak zakletá pa  
6.9.2002  Joined squares   Ve slujích nedaleko Klášterce nad Ohří žili kdysi ohniví (TAJENKA). Z podzemí prý byly často slyšet různé zvuky a zpěv.  
26.8.2002  Classic crossword   V kryptě pod hlavním oltářem kostela sv. Maří Magdaleny v Sobotce strašíval přízrak černého psa, jemuž z očí a tlamy šlehaly plameny. Zjevoval se však jen (TAJENKA).  
30.5.2002  Joined squares   Traduje se, že v komíně starého zámku ve Škvorci sídlil kdysi (TAJENKA). Létal nad škvoreckými zahradami a zanechával za sebou ohnivou stopu.  
30.4.2002  Search words puzzle   Jedním ze známých míst, kde se (TAJENKA) jsou Petrovy kameny u Pradědu.  
23.4.2002  Joined Corners   U Jaroměře se prý kdysi dávno (TAJENKA). Povídá se, že položíte-li ucho na zem, uslyšíte hlasy lidí i vyzvánění kostelních zvonů.  
14.4.2002  Chain fill up   Na vrcholu Špičáku je zkamenělý hrad loupeživého rytíře. Kdo chce získat jeho poklady ukryté ve skalách, musí nalézt klíč, který leží v (TAJENKA).  
8.4.2002  Classic crossword   V okolí Dobříše se před půlnocí zjevuje přízrak zlého správce panství, jedoucí v ohnivém kočáře, který je (TAJENKA).  
5.3.2002  Circle puzzle   V zámku v Litomyšli se prý zjevoval přízrak zlé hraběnky, která si nechala zhotovit šaty z (TAJENKA).  
27.2.2002  Peony   Víte, že v Karlově ulici v Pardubicích se za hlubokých nocí zjevuje bílá bezhlavá (TAJENKA)?  
13.2.2002  Sixletters-cell puzzle   Když navštívíte městečko (TAJENKA), můžete potkat skřítka Štrakakala, který se tu zjevuje v dlouhém hábitu s knihou a kartáčem v rukou...