česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6668 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Podle pověsti žil v řece u Budyně nad Ohří drak, který požíral děti z okolí. Tamější obyvatelé se draka zbavili tak, že mu předhodili mrtvé (TAJENKA) naplněné nehašeným vápnem. Když drak zdechl, vycpali ho a vystavili v Budyni na radnici.
Joined squares Clues
Square 1:
Lesklá hedvábná tkanina; rod drobných trav; milkování (expr. a zast.); záhady.
Square 2:
Řecká bohyně sváru; služební pořadí; informace; lyžařský pozdrav.
Square 3:
Šéf; obroubit šitím; lump; průrva.
Square 4:
Zvyklost; úsek; rozvojový program OSN; 1. samočinný čs. počítač.
Square 5:
Hlaveň (slang.); spojka i částice; egyptský bůh (Osiris); anglicky „oheň“.

TAJENKA.
Help: AIRA; UNDP
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file