česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7857 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Moudří uchovají v tajnosti jak sladkosti, tak kyselosti (TAJENKA).
Michel de Montaigne
Archery target puzzle Clues
1 – Jedovatý kapalný prvek (Br).
2 – Bylina podobná trávě.
3 – Metropole Švýcarska.
4 – Ozdobná spona.
5 – Základna.
6 – Druh mariáše.
7 – Nástroj k broušení.
8 – Ostří.
9 – Menší hospodářský dobytek.
10 – Bolístka (dětsky).
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Filling words from center to out.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file