česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„V dobách, kdy svoboda stojí život, v dobách nejčernějšího útlaku, každá síla odporu je poesií a jedině poesie zůstává důsledná v své (TAJENKA). Krása a pravda jsou jen kolbištěm hrobařů.“
Básník, literární teoretik, psychoanalytik a překladatel Zbyněk Havlíček (22. 5. 1922, Jilemnice – 7. 1. 1969, Praha)
Joined Corners Clues
1 – Písmeno následující v abecedě po M.
2 – Slabika smíchu.
3 – Francouzsky „záda“.
4 – Botanický název árónu.
5 – Orientální koně.
6 – Dvouhrbý velbloud.
7 – Sběrači hub.
8 – TAJENKA.
9 – Stát na východě Afriky.
10 – Veřejný služebník vysokých úředníků ve st. Římě.
11 – Slovensky „notář“.
12 – Tělocvičný prvek (opření).
13 – Anglický šlechtický titul.
14 – Inic. automobilového závodníka Engeho.
15 – Římská jednička.
Help: LIKTOR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file