česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7120 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Citoslovce plesknutí; maďarská řeka; světová strana. B – 1. část TAJENKY; pikantní majonézová omáčka. C – Iniciály herce Zacha; druh obilí; německé mužské jméno; předložka. D – Dřívější pojmenování Itala; dravá sladkovodní ryba. E – Opak příletu; linoleum; diskový operační systém. F – Peněžní vklad hráčů; 2. část TAJENKY; snaha o blaho někoho. G – Přibližně; provinění; účastník voleb. H – Osmani; prarodič. I – Starší jednotka výkonu (zkr.); lehké topné oleje; počet dnů v týdnu; římských 600. J – Spisovatel divadelních her; 3. část TAJENKY. K – Předložka; taxík; starořecká oblast.
Svisle:
1 – Zkr. Policie České republiky; jeden i druhý; hrubý domácí produkt. 2 – Sůl pro zvířata; německý člen určitý (to); předložka. 3 – Snížený tón; tvořit vlny; iniciály autora Tří mušketýrů. 4 – Malý stůl; německé město. 5 – Přikyvovat; pracovat s vrtačkou. 6 – Povzdech; prázdnota. 7 – Shluk rostlin stejného druhu; v minulém roce; římské číslo 9. 8 – Esperantsky „někde“; jeden z hlavních hinduistických bohů; lyže (z norštiny). 9 – Žalostný; část francouzských šlechtických jmen. 10 – Audiotechnika; věštkyně. 11 – Hlt; základní větný člen. 12 – Osobní zájmeno; ženské jméno (2. 9.); solmizační slabika pro tón h. 13 – Umělý mezinárodní jazyk; zrakové orgány; poděkování. 14 – Beznohý plaz; středoevropský čas (zkr.); zkratka cirka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file