česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7990 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jako údajné datum založení italských Benátek se uvádí 25. březen 421. Každopádně se tu lidé usadili v době, kdy (TAJENKA) začaly osídlovat sever Itálie. Původní obyvatelé si před nimi našli útočiště na ostrůvcích přímořských lagun v místech, kde se nyní Benátky - italsky Venezia - rozkládají.
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Učinit slavným. B – 1. část TAJENKY. C – Tíže; kód pro srbštinu. D – MPZ Albánie; vézti se. E – Schránka na mrtvé tělo; vícesložkové hnojivo. F – Pracovat na stavu; rána. G – Esperantsky „trochu“; cviky na posilování paží. H – 2. část TAJENKY; německy „plyn“. I – Pelichat; zájmeno osobní (ž.).
Svisle:
1 – Chemická značka olova; druh zboží. 2 – Egyptský bůh slunce; hamižní. 3 – Pracoviště v dole; hornina. 4 – Stloukat; vybídnutí k přijetí něčeho. 5 – Obal na tekutinu; truhlářský tmel. 6 – Mongolský rolník; část včelína. 7 – Iniciály režiséra Slavínského; organické modré barvivo. 8 – Název souhlásky; ořechovec. 9 – Dehet; velká myš.
Help: IOM; PEKAN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file