česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6583 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
22. září je evropský (TAJENKA)
Fiveletters fill up
Clues
1 – Oslovení katolického kněze. 2 – Shromaždiště koní před závodem. 3 – Nohy hub. 4 – Páření ryb. 5 – Lest. 6 – Obyvatelka Finska. 7 – Šprýmař. 8 – Logaritmická pravítka (slang.). 9 – Odplata za vinu. 10 – Zásah. 11 – Arab. vysoký státní hodnostář. 12 – Uvězněný člověk. 13 – Směsice silných zvuků. 14 – Velké dveře. 15 – Ovčí vlna spojená s kůží. 16 – Trouba. 17 – Špunt. 18 – Zatížení.
TAJENKA.
Help: ŠÍBRY
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file