česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6582 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Dodnes se představy o možné existenci demokratického socialismu udržely, neboť nositelé těchto představ nechtějí uznat, že žádný socialistický, plánovitě hospodářský systém, ale ani žádný systém s částečně centralizovaným plánováním výroby a pouze s osobními podniky bez cizích pracovních sil, nemůže být tak efektivní jako tržní hospodářství.“
To napsal v roce 1991 ekonom Ota Šik (11. 9. 1919 Plzeň – 22. 8. 2004 Sankt Gallen ve Švýcarsku), jeden z hlavních autorů hospodářské reformy v 60. letech minulého století, tzv. (TAJENKA), která ale nebyla provedena.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Otrlý člověk; útvar vzniklý svinutím něčeho do tvaru válce. B – Mnišský řád; berle. C – Zbytek při výrobě cukru; jihoamerické velbloudovité zvíře. D – Trubička k cévkování; vepřová pečínka. E – Malé kousky uhlů; rámus.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file