česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pro každý (TAJENKA) není nic nedůstojnějšího, než se ovládat nezodpovědnou a temnou vládnoucí klikou.
Sophie Schollová
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Ohleduplné společenské chování; největší suchozemští savci; zn. hyperbolické tangenty. B – Alken; slovensky „kartáč“; jarní měsíc. C – Trombón; sportovní hokejový klub (zkr.); vlastní pávům. D – Citoslovce zasyknutí; inic. spisovatele Setona; bílý sport; značka kilohertzu. E – TAJENKA. F – Inic. spisovatele Radiščeva; omamný prostředek; římské č. 2001; solmizační slabika pro tón c. G – Oznámit; nasávat; co bylo uloveno. H – Karta přebíjející ostatní; divoký; vodní buchar. I – Mezinár. asociace leteckých dopravců; prostor působnosti; vojenský útvar.
Svisle:
1 – Pulz; příslušníci Skautu. 2 – Souhlas; polární oblast s nízkou vegetací. 3 – Samec kozy; večerní recepce. 4 – Chemická značka thallia; jméno vědce Wichterleho; temnota. 5 – Postavení zubů při sevřených čelistech; zdroj nepřerušovaného napájení (angl. zkr.); citoslovce rychlého letu ptáka. 6 – Textilní rostlina; trojice. 7 – Zkr. Občanského fóra; horní komora parlamentu; iniciály herečky Janžurové. 8 – Napadnout hnilobou; úřad pro vynálezy a objevy. 9 – Kód pro Indonésii; značka kancelářských svorek; budova, kde se mele obilí. 10 – Anglicky „kozel“ (zool.); franský kupec (7. století); starší jednotka výkonu (zkr.). 11 – Početní tabulka; sok. 12 – V nevhodnou dobu; stepní pták. 13 – Ptačí obydlí; hrdlo.
Help: ANR; IATA; TANH; TUP; UPS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file