česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pranostika.
American fill up Clues
AB


C


D


E


FGH


IJKLM


Vodorovně:
A – Český svaz včelařů; těžké nakažlivé horečnaté onemocnění; anglicky „mravenec“; iniciály spisovatelky Kantůrkové.
B – 1. část TAJENKY.
C – Svanout; citoslovce letu vrabce; tříbarevný kůň.
D – Kód letiště v Athénách; předložka; stará japonská provincie.
E – Slůvko pochopení; značka hektolitru; vysvětlující text k obrázku.
F – Palčivý pocit v jícnu při poruše trávení; 51 římskými číslicemi; obsah pískoviště.
G – 2. část TAJENKY; kód švédské koruny.
H – Povzdech; egyptský veletok; malý Diviš.
I – Rozpakování se; arabská loutna; věchýtek.
J – Slovenská řeka; systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě; poukázka na peníze.
K – Značka voltampéru; a také ne (zast.); 3. část TAJENKY.
L – Velký ještěr; indián (zast.); zvratné zájmeno.
M – Rváč; německy „přece“; vidina ve spánku.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: ANT; DOCH; ISE; NIKUD; TISEK; ÚD
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file