česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7990 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jako údajné datum založení italských Benátek se uvádí 25. březen 421. Každopádně se tu lidé usadili v době, kdy (TAJENKA) začaly osídlovat sever Itálie. Původní obyvatelé si před nimi našli útočiště na ostrůvcích přímořských lagun v místech, kde se nyní Benátky - italsky Venezia - rozkládají.
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Učinit slavným. B – 1. část TAJENKY. C – Tíže; kód pro srbštinu. D – MPZ Albánie; vézti se. E – Schránka na mrtvé tělo; vícesložkové hnojivo. F – Pracovat na stavu; rána. G – Esperantsky „trochu“; cviky na posilování paží. H – 2. část TAJENKY; německy „plyn“. I – Pelichat; zájmeno osobní (ž.).
Svisle:
1 – Chemická značka olova; druh zboží. 2 – Egyptský bůh slunce; hamižní. 3 – Pracoviště v dole; hornina. 4 – Stloukat; vybídnutí k přijetí něčeho. 5 – Obal na tekutinu; truhlářský tmel. 6 – Mongolský rolník; část včelína. 7 – Iniciály režiséra Slavínského; organické modré barvivo. 8 – Název souhlásky; ořechovec. 9 – Dehet; velká myš.
Hilfe: IOM; PEKAN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file