česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6582 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
V žádném věku bych se nemohla spokojit s tím, sednout si jen tak (TAJENKA) a dívat se kolem. Život je určený k tomu, aby se prožil.
Eleanor Rooseveltová
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Zimolez kozí list; maltský ostrov. B – Mouchy sající krev; nádoba na pečení. C – Ruské letní sídlo; opak před; tak tedy. D – Důrazný zápor; mentolově vonící bylina; na toto místo. E – Značka decimetru; TAJENKA; slůvko rozpaků. F – Zvuk. shoda na konci veršů; italské dámy; tady. G – Myšlenka; písmeno řecké abecedy; opak za. H – Tencí; pejsci. I – Kruhy; odborný posuzovatel uměleckých děl.
Svisle:
1 – Sůl kyseliny jodovodíkové; riskování. 2 – Jméno spisovatele Huntera; mycí prostředek. 3 – Korýšek s klepítky; anglicky „jídlo“. 4 – Běloveská kyselka; včelí produkt; plášť abája. 5 – Slabika smíchu; soubor zákonů. 6 – Uvážlivý; povel vozky k zastavení. 7 – Dědičný činitel; spojka; domácí hlídači. 8 – Poškození dřevin zvěří; uvidět. 9 – Zažehnutí; desetina litru (hovor.). 10 – Otázka 6. pádu; student medicíny.
Hilfe: ABA; EVAN; JERICHO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file