česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6583 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
22. září je evropský (TAJENKA)
5-Füllrätsel
Legenden
1 – Oslovení katolického kněze. 2 – Shromaždiště koní před závodem. 3 – Nohy hub. 4 – Páření ryb. 5 – Lest. 6 – Obyvatelka Finska. 7 – Šprýmař. 8 – Logaritmická pravítka (slang.). 9 – Odplata za vinu. 10 – Zásah. 11 – Arab. vysoký státní hodnostář. 12 – Uvězněný člověk. 13 – Směsice silných zvuků. 14 – Velké dveře. 15 – Ovčí vlna spojená s kůží. 16 – Trouba. 17 – Špunt. 18 – Zatížení.
TAJENKA.
Hilfe: ŠÍBRY
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file