česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6582 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Dodnes se představy o možné existenci demokratického socialismu udržely, neboť nositelé těchto představ nechtějí uznat, že žádný socialistický, plánovitě hospodářský systém, ale ani žádný systém s částečně centralizovaným plánováním výroby a pouze s osobními podniky bez cizích pracovních sil, nemůže být tak efektivní jako tržní hospodářství.“
To napsal v roce 1991 ekonom Ota Šik (11. 9. 1919 Plzeň – 22. 8. 2004 Sankt Gallen ve Švýcarsku), jeden z hlavních autorů hospodářské reformy v 60. letech minulého století, tzv. (TAJENKA), která ale nebyla provedena.
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Otrlý člověk; útvar vzniklý svinutím něčeho do tvaru válce. B – Mnišský řád; berle. C – Zbytek při výrobě cukru; jihoamerické velbloudovité zvíře. D – Trubička k cévkování; vepřová pečínka. E – Malé kousky uhlů; rámus.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file