česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6693 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Pro každý (TAJENKA) není nic nedůstojnějšího, než se ovládat nezodpovědnou a temnou vládnoucí klikou.
Sophie Schollová
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Ohleduplné společenské chování; největší suchozemští savci; zn. hyperbolické tangenty. B – Alken; slovensky „kartáč“; jarní měsíc. C – Trombón; sportovní hokejový klub (zkr.); vlastní pávům. D – Citoslovce zasyknutí; inic. spisovatele Setona; bílý sport; značka kilohertzu. E – TAJENKA. F – Inic. spisovatele Radiščeva; omamný prostředek; římské č. 2001; solmizační slabika pro tón c. G – Oznámit; nasávat; co bylo uloveno. H – Karta přebíjející ostatní; divoký; vodní buchar. I – Mezinár. asociace leteckých dopravců; prostor působnosti; vojenský útvar.
Svisle:
1 – Pulz; příslušníci Skautu. 2 – Souhlas; polární oblast s nízkou vegetací. 3 – Samec kozy; večerní recepce. 4 – Chemická značka thallia; jméno vědce Wichterleho; temnota. 5 – Postavení zubů při sevřených čelistech; zdroj nepřerušovaného napájení (angl. zkr.); citoslovce rychlého letu ptáka. 6 – Textilní rostlina; trojice. 7 – Zkr. Občanského fóra; horní komora parlamentu; iniciály herečky Janžurové. 8 – Napadnout hnilobou; úřad pro vynálezy a objevy. 9 – Kód pro Indonésii; značka kancelářských svorek; budova, kde se mele obilí. 10 – Anglicky „kozel“ (zool.); franský kupec (7. století); starší jednotka výkonu (zkr.). 11 – Početní tabulka; sok. 12 – V nevhodnou dobu; stepní pták. 13 – Ptačí obydlí; hrdlo.
Hilfe: ANR; IATA; TANH; TUP; UPS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file