česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6875 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Pranostika.
American Füllrätsel Legenden
AB


C


D


E


FGH


IJKLM


Vodorovně:
A – Český svaz včelařů; těžké nakažlivé horečnaté onemocnění; anglicky „mravenec“; iniciály spisovatelky Kantůrkové.
B – 1. část TAJENKY.
C – Svanout; citoslovce letu vrabce; tříbarevný kůň.
D – Kód letiště v Athénách; předložka; stará japonská provincie.
E – Slůvko pochopení; značka hektolitru; vysvětlující text k obrázku.
F – Palčivý pocit v jícnu při poruše trávení; 51 římskými číslicemi; obsah pískoviště.
G – 2. část TAJENKY; kód švédské koruny.
H – Povzdech; egyptský veletok; malý Diviš.
I – Rozpakování se; arabská loutna; věchýtek.
J – Slovenská řeka; systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě; poukázka na peníze.
K – Značka voltampéru; a také ne (zast.); 3. část TAJENKY.
L – Velký ještěr; indián (zast.); zvratné zájmeno.
M – Rváč; německy „přece“; vidina ve spánku.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Hilfe: ANT; DOCH; ISE; NIKUD; TISEK; ÚD
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file