česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6875 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Chtít (TAJENKA) je zásluha, i když cestou bloudíme.
Ch. Lichtenberg
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Svazečky obilí; nástroje ženců. B – Soudcovské pláště; litinové pláty. C – Nářadí kopáče; představený kláštera. D – Uzdravující; čiperný. E – Objevit se ve snu; zasívaná. F – Dechový nástroj; podřadná literatura.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.
Hilfe: TÁLY
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file