česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7857 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nemůžeme se (TAJENKA), aniž se zároveň měníme.
E. Husserl
Wabenrätsel Legenden

A1 – Kabrňák. A2 – Nádoba na pečení. A3 – Přepínač.

B1 – Nevěnovat. B2 – Skladba pro 8 nástrojů. B3 – Zahradní besídka.

C1 – Světová strana. C2 – Zápalka. C3 – Australský vačnatec.

D1 – Část kružnice. D2 – Stanovit. D3 – Policejní vůz.

E1 – Dorýpat. E2 – Druhého dne. E3 – Římská bohyně lovu.

F1 – Rybářská síť. F2 – Část skupiny. F3 – Opak přílivu.

G1 – Trn. G2 – Dívčí jméno. G3 – Podlý čin.

H1 – Spřádat. H2 – Chem. prvek (At). H3 – Velký oheň.

I1 – Správně. I2 – Odplata za vinu. I3 – Záplatovat.

2 – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file