česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 6875 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt
Pranostika.
Americká doplňovačka Legendy
AB


C


D


E


FGH


IJKLM


Vodorovně:
A – Český svaz včelařů; těžké nakažlivé horečnaté onemocnění; anglicky „mravenec“; iniciály spisovatelky Kantůrkové.
B – 1. část TAJENKY.
C – Svanout; citoslovce letu vrabce; tříbarevný kůň.
D – Kód letiště v Athénách; předložka; stará japonská provincie.
E – Slůvko pochopení; značka hektolitru; vysvětlující text k obrázku.
F – Palčivý pocit v jícnu při poruše trávení; 51 římskými číslicemi; obsah pískoviště.
G – 2. část TAJENKY; kód švédské koruny.
H – Povzdech; egyptský veletok; malý Diviš.
I – Rozpakování se; arabská loutna; věchýtek.
J – Slovenská řeka; systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě; poukázka na peníze.
K – Značka voltampéru; a také ne (zast.); 3. část TAJENKY.
L – Velký ještěr; indián (zast.); zvratné zájmeno.
M – Rváč; německy „přece“; vidina ve spánku.
Způsob luštění: Slova se do řádek vpisují tak, aby až do přerušení prázdným polem byla v každém sloupci stále stejná písmena pod sebou. Při tomto porovnání se nerozlišují písmena s čárkou ani háčkem. Slova ale vepište s diakritikou, jinak vaše řešeni nebude vyhodnoceno správně!
Nápověda: ANT; DOCH; ISE; NIKUD; TISEK; ÚD
Autorka: Iva Böhmová
Vyhodnotit Uložit Obnovit Smazat
Plná políčka přeskočit Posun stránky
Nápověda: Ovládací klávesy
Enter
Další slovo.
Shift+Enter
Předchozí slovo.
Mezerník
Změna směru.
 <- 4
Kurzor vlevo.
 -> 6
Kurzor vpravo.
Esc
Smazat písmeno.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Řešení do souboru