česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7972 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Mluvte o tom, (1. TAJENKA). Nemluvte (2. TAJENKA).“
Pravidlo prince Philipa, vévody z Edinburghu
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Úspěch (z lat.); částečně. B – Rozlehlá moře; výhry. C – Turecké město u Egejského moře; část prýtu určená k roubování. D – Pěší vojsko; nájem (pole). E – Nešikovnost; právo nesouhlasu. F – Hrnec nebo džbán; taneční kapela. G – Potíže; brazilská měna. H – Ptačí křídla (-ě); tělo.
Svisle:
Pravý blok – 1. a 2. TAJENKA.
Help: BODRUM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file