česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7972 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je dost času volat ‚puť, puť‘, až bude (TAJENKA) venku.
Anglické přísloví
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Růžek; kmih. B – Předložka se 4. pádem; radiolokátory; třinácté písmeno řecké abecedy. C – Včelí společenstvo; slovensky „kdy“; pěnkavovitý pták s červeným zbarvením. D – Opotřebovat jízdou; nedostatečně. E – TAJENKA. F – Literární výbor; asijský strom s tvrdým, odolným dřevem. G – Pobídka tažných zvířat; slovanská bohyně krásy a lásky; značka megapascalu. H – Zkratka olympijských her; trubicovité trávicí orgány; značka technické atmosféry. I – Slovo přirovnání; Eskymáci (-i).
Svisle:
1 – Rezavění; část vojska (dř.). 2 – Pásek kolem krku psa; jařma. 3 – Starosumerské město; žebřinové zařízení na píci pro zvěř; MPZ Slovenska. 4 – Tímto způsobem; tuhý komunální odpad (zkr.); lehké topné oleje. 5 – Ráj; chlapci (nářeč.). 6 – Pramínek vlasů; jemenské přístavní město. 7 – Plovoucí kusy ledu; věnovat; vysoká škola pro výtvarníky. 8 – Osobní zájmeno; rychle; zkr. Amnesty International. 9 – Slovensky „jiný“; spadat po kapkách. 10 – Šíje; důvěrně oslovovati.
Help: AT; EKLOGA; UR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file