česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7944 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Odpověď v písemce z matematiky: (TAJENKA) je přímka, jejíž dva konce se stýkají v jednom bodě.
Ornament puzzle Clues

1 – Líně; stáří.
2 – Proroctví; zvýšený pult k podávání lihovin.
3 – Francouzský bílý chléb ve tvaru veky; řecké písmeno.
4 – Zdlouhavě; vysoká úzká stavba.
5 – Úmyslná; duše mrtvého v římské mytologii.
6 – Maminčina; chemický vzorec jodidu sodného.
7 – Zjednaná na práci za úplatu; plato.
8 – Na tamtom místě (ob.); jedno ze jmen herečky Curtis.
žlutě – TAJENKA.
Help: MÁN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file