česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7904 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Zvláštní schopnost vykonávat věci životu úplně (TAJENKA) tak pečlivě, zuřivě a se zaujetím, jako by na tom závisel život, tomu říkám žít.
Paul Valéry
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Citoslovce syčení; chemická továrna v Neratovicích. B – Pracovní schůze; přesně. C – Mládě slepice; krátká textová zpráva; citoslovce smíchu. D – Přibližně; popěvek; chuchvalec. E – TAJENKA. F – Citoslovce volání na kachny; Otakarova; domácky Eliška. G – Nejvyšší duchovní představený šíitů; jméno herečky Janžurové; chorobná zuřivost. H – Baňatá láhev se zúženým hrdlem; materiály na mikiny. I – Stovky let; neosvětlená plocha za tělesem.
Svisle:
1 – Krátké kabáty; chyba (ve hře). 2 – Postavení zubů při sevřených čelistech; přelamovat. 3 – Způsob ušití šatů; linka. 4 – Německy „ona“; anglicky „také“; německy „krát“. 5 – Zkratka pro střední vlny; porosty chlupů u zvířat; chemická značka železa. 6 – Mít v paměti. 7 – Iniciály herce a režiséra Kepky; snížení ceny; písmeno alfabety. 8 – Zkr. letních olympijských her; španělská vychovatelka; amyotrofická laterální skleróza. 9 – Pálenka z rýže; nevlastnit. 10 – Nenadálé; vlastní losům. 11 – Prudké napadení; turecký pěvec.
Help: AJA; AKYN; IMÁM; TOO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file