česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7857 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Uschlé listí nehyzdí (TAJENKA).
Kurdské přísloví
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Snížení; zemědělský pozemek. B – Hraní si; údery ohnutou paží v boxu. C – Povaha (expr.); tisíc kilogramů. D – Obsah střev novorozence; přelud. E – Neomýt; zasévaný. F – Potravinářská barviva; vlněná látka se smyčkami.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file