česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7944 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Poslyš, Láďo, jak ty to děláš, že tví poštovní holubi jsou na závodech vždycky nejrychlejší?“
„To je jednoduché. Zkřížil jsem je s papoušky, takže když zabloudí, umí se (TAJENKA).“
Joined Corners Clues
1 – Předposlední písmeno české abecedy.
2 – Opak „do“.
3 – Kopnutí.
4 – Dlouhá pružná větev.
5 – Maminka telátka.
6 – Sundávat boty.
7 – TAJENKA.
8 – Malý Adam.
9 – Stříkat.
10 – Domácky Emanuel.
11 – Část utkání v tenise.
12 – Zkratka tlaku krve.
13 – Iniciála Uršuly.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file