česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7509 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to (TAJENKA).
Antoine de Saint-Exupéry
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Lest; nástroj na odstraňování slupek z brambor. B – 1. část TAJENKY; míšenec bělocha s černochem. C – Iniciály dirigenta Peška; náhlá změna (vývoje); mechanická činnost. D – Třebaže; rýnský nákladní člun; říčka; označení pro spěšný vlak. E – Ptačí citoslovce; spěch; značka obkladaček. F – Plechová jídelní miska; místo přítoku; dámské tričko. G – Předložka; špatné počasí; název souhlásky; nikoliv. H – Ruiny; mzda; značka decilitru. I – Jméno herečky Krajčovičové; 2. část TAJENKY. J – Kolektiv novinářů; nástupiště.
Svisle:
1 – Dar k podplacení někoho; zdvořilostní oslovení muže v angl. prostředí. 2 – Nástroj na žnutí trávy; sklenka; severské mužské jméno. 3 – Domácí zvíře; správce sbírky. 4 – Lehký mrak; výměšek úst. 5 – Australské zvíře s vakem na břiše; jinak. 6 – Kulička oživující golema; kovové desky; inic. fyzika Ciolkovského. 7 – Značka kilometru; jihoevropská bylina; soudně projednávaná záležitost. 8 – Kal; mírný úder. 9 – Původce díla; obrazy malované kvašem. 10 – Střídavě se rozsvěcet a zhášet; látka zaplňující vesmírný prostor (kniž.). 11 – Klub angažovaných nestraníků; úmrtí; spodek nádoby. 12 – Atmosféra technická absolutní (zkr.); jemná tkanina užívaná na košile.
Help: AAK; KC; ROUTA; UVE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file