česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7857 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„...hrabě Slavata, když tak z okna vyhozený již dolů letěl, právě v tom pádu hrubě o jednu kamennou římsu dolejšího okna hlavou zavadivše, sobě jest škodlivě tuž hlavu svou až do (TAJENKA) hluboko prorazil, a tak na zem levým bokem, hlavou pak a tváři svou na kámen těžce padle, hned od toho místa beze všeho se zastavení předce dále až do hlubiny příkopu mizerně se dolů koulel. Kterážto výše potom naschvále změřena byvše, našlo se, že od okna rovně až dolů na zem měříc přes dvacet osm loket, a od toho místa prvního padnutí předce až do hlubiny téhož příkopu, kde jest se týž hrabě Slavata koulel a tam polomrtvý ležel ještě přes třidceti dva lokte...“
Z pamětí českého šlechtice Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1. 12. 1572, Čestín – 19. 1. 1652, Vídeň) o defenestraci v roce 1618
Cell puzzle Clues

A1 – Mohutná pokojová rostlina. A2 – Rybářská síť ve tvaru pytle. A3 – Velké nadšení pro něco.

B1 – Oddělení. B2 – Zřetel. B3 – Každý druhý den.

C1 – Kdosi. C2 – Svazek listin. C3 – Příslušník vyšší šlechty.

D1 – Ševcovský řemen. D2 – Tito. D3 – Sto kusů (stejných předmětů).

E1 – Opak kladu. E2 – Jméno diskaře Bugára. E3 – Sportovní nebo rekreační plavidlo s kajutami.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file