česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7972 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pomoz si sám a (TAJENKA) ti pomůže.
Jean de La Fontaine
Joined squares Clues
Square 1:
Kovový prvek (Ni); japonská zdobená skříňka; slovensky „kříž“; oddělená část hlediště divadla s několika sedadly.
Square 2:
Německé ženské jméno; vavřín; samostříl; nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii).
Square 3:
Žal; ošatit; pověděti; mravouk.
Square 4:
Sloučení firem; spojení vázáním; místo toho; starořecký bajkář.
Square 5:
Slovinské město; opak pravé; anglicky „zlo“; do větší vzdálenosti.

TAJENKA.
Help: BLED; INRÓ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file