česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7904 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Hlavní (TAJENKA) v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.
Dalajláma
Archery target puzzle Clues
1 – Písemnost.
2 – Šprým.
3 – Šípový jed.
4 – Stříbrobílý kovový prvek (-o-).
5 – Mazadlo na boty.
6 – Jedovatý kapalný prvek (Br).
7 – Instinkty.
8 – Vhazování puku mezi dva hráče.
9 – Tisíce kilogramů.
10 – Sušenka.
11 – Nejvyšší řecký bůh.
12 – Géz.
13 – Panovník.
14 – Rošt na opékání masa.
15 – Velký dravý pták.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Write words from the edge to the center.
Help: GEUS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file