česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7857 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Život si představuji jako vlnu na moři, na kterou si lehnu a jen tak se (TAJENKA).
Květa Fialová
Joined Corners Clues
1 – MPZ Norska.
2 – Zvratné zájmeno.
3 – Purpur.
4 – Šedivá.
5 – Nekovový prvek.
6 – Týkající se sadu.
7 – TAJENKA.
8 – Dát napjatou nohou stranou.
9 – Norický kůň.
10 – Rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcie.
11 – Elegantní.
12 – Francouzská spojka „a“.
13 – Značka tesly.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file