česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale (TAJENKA). Jejich (TAJENKA)!
Dwight David Eisenhower
Sixletters-cell puzzle Clues
A1 – Stát u Perského zálivu. B1 – Strom vyvrácený i s kořeny.
A2 – Špinavý nepravidelný pruh (š-). B2 – Velký škodlivý brouk.
A3 – Filmový pracovník. B3 – Rotující neutronová hvězda (-z-).
A4 – Doubrava. B4 – Osinek.
A5 – Psychický nebo fyzický úraz. B5 – Odpověď na popud.
TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file