česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou (TAJENKA).
Václav Havel
Ornament puzzle Clues

1 – Opadavý rododendron; biblický bratrovrah.
2 – Filmový snímací přístroj; doporučení.
3 – Vzteklina; menší literární útvar.
4 – Tresť; setina eura.
5 – Poštovní známka nebo kolek; nadzemní části rostliny.
6 – Přechod nad silnicí; nejvyšší severský bůh.
7 – Odloučení; mřížové dveře.
8 – Horstvo mezi Černým a Kaspickým mořem; blankytná modř.
žlutě – TAJENKA.
Help: RABIES
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file